Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Agata GODLEWSKA"

Nowa metoda sterowania trójfazowym przekształtnikiem AC/DC DOI:10.12915/pe.2014.11.21

Czytaj za darmo! »

Praca dotyczy sieciowego przekształtnika AC/DC pracującego jako źródło prądowe. Referat przedstawia nowy sposób sterowania przekształtnikiem, bazujący na metodzie DPC, który zapewnia jednostkowy współczynnik mocy i minimalizuje zawartość wyższych harmonicznych w prądzie pobieranym z sieci. Zaproponowana metoda opiera się na zasadzie wyboru wektorów prądu prostownika w zależności od zadanej wartości prądu stałego i prądu pobieranego przez filtr pojemnościowy. Poprawność działania algorytmu potwierdzają wyniki symulacji w środowisku MATLAB/Simulink. Abstract. The paper presents a new control algorithm for Current Source Rectifier supplied from the grid, based on Direct Power Control. Proposed method corrects power factor and reduces higher harmonics in phase current. The algorithm chooses proper space vector of CSR according to the reference direct current and filter current. Properties of the new method are shown in simulations carried out using MATLAB/Simulink. (A new control method of three-phase current source rectifier). Słowa kluczowe: bezpośrednia regulacja mocy, korekcja współczynnika mocy, przekształtnik AC/DC, źródło prądowe. Keywords: Direct Power Control, Power Factor Correction, Current Source Rectifier. doi:10.12915/pe.2014.11.21 Wstęp Prostowniki trójfazowe można podzielić, ze względu na charakter źródła, na prostowniki pracujące jako źródło napięciowe lub prądowe. W niniejszej pracy rozważany jest sieciowy przekształtnik AC/DC pracujący jako źródło prądowe. Jego schemat elektryczny jest przedstawiony na rysunku 1. Rys.1. Schemat części silnoprądowej prostownika Sterowanie tranzystorami polega na jednoczesnym załączaniu tylko dwóch tranzystorów: jednego z grupy "dodatniej" i jednego z grupy "ujemnej". Stan łączników można przedstawić w postaci logicznej. Dla danej gałęzi stan "1" oznacza załączenie tranzystora podłączonego do bieguna dodatniego odbiornika, zaś stan "0" załączenie tranzystora podłączonego do bieguna uj[...]

Predykcyjne sterowanie napięciem wejściowym prądowego przekształtnika AC/DC DOI:10.15199/48.2016.05.31

Czytaj za darmo! »

Praca dotyczy sieciowego przekształtnika AC/DC pracującego jako źródło prądowe. Referat przedstawia nowy sposób sterowania przekształtnikiem, opierający się na predykcji napięcia wejściowego, który zapewnia jednostkowy współczynnik mocy i minimalizuje zawartość wyższych harmonicznych w prądzie pobieranym z sieci. Zaproponowana metoda opiera się na wyborze wektorów prądu prostownika w zależności od najmniejszej wartości współczynnika jakości. Poprawność działania algorytmu potwierdzają wyniki symulacji w środowisku MATLAB/Simulink. Abstract.The paper presents a new control algorithm for Current Source Rectifier supplied from the grid, based on input voltage prediction. Proposed method corrects power factor and reduces higher harmonics in phase current. The algorithm chooses proper space vector of CSR according to the smallest value of the cost function. Properties of the new method are shown in simulations carried out using MATLAB/Simulink. (Predictive input voltage control of current AC/DC converter). Słowa kluczowe: prądowy przekształtnik AC/DC, sterowanie predykcyjne, filtr LC, korekcja współczynnika mocy. Keywords: Current Source Rectifier, Predictive Control, LC filter, Power Factor Correction. Wstęp Przekształtnik AC/DC pracujący jako źródło prądowe zapewnia pobór sinusoidalnego prądu z sieci oraz zwrot energii do sieci i jednostkowy współczynnik mocy. Ponadto, w przeciwieństwie do prostownika pracującego jako źródło napięciowe, wytwarza napięcie stałe niższe od sieciowego. Jest to ważna zaleta, która pozwala na nieużywanie układów obniżających napięcie i bezpośrednie zasilanie odbiorników niskonapięciowych i sterowanie silnikami DC. Schemat elektryczny przekształtnika jest przedstawiony na rysunku 1. Na wejściu znajduje się filtr LC (gdzie L to indukcyjność sieci), który jest przyczyną oscylacji i zwiększa pobór wyższych harmonicznych prądu. Jest to poważna wada tego układu, gdyż tłumienie harmonicznych jest skomplikowanym, al[...]

 Strona 1