Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Przemysław GRZĄŚLEWICZ"

Realizacja wirtualnego analizatora widma z algorytmem interpolowanej DFT w środowisku Matlab DOI:10.12915/pe.2014.11.05

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia wirtualny analizator widma o rozbudowanym algorytmie działania, realizującym ważoną wielopunktową interpolowaną DFT w środowisku Matlab-a. Opisano działanie analizatora oraz jego cechy funkcjonalne odzwierciedlone w graficznym interfejsie użytkownika. Zademonstrowano pracę urządzenia na przykładzie konkretnego sygnału. Abstract. This paper shows extended algorithm of virtual spectrum analyser which fulfills the weighted multipoint interpolated DFT meth od implemented in Matlab environment. Paper describes analyser performance and its functional features presented in graphic user interface. Demonstrates operation of device for particular sinusoidal signal .( Virtual Spectrum Analyser Implementation with Intepolated DFT Algorithm in Matlab Environment) Słowa kluczowe: w irtualny analizator, okno Hanninga, DFT, interpolacja. Keywords: Virtual analyser, Hanning w indow , DFT, interpolation. doi:10.12915/pe.2014.11.05 Wstęp Najnowszą generację urządzeń pomiarowych stanowią urządzenia wirtualne. Definiuje się je jako systemy w których częściowo lub w całości zastąpiono struktury składające się z przetworników elektronicznych o określonych charakterystykach we-wy kompozycją algorytmów realizowanych przez komputer z odpowiednim oprogramowaniem. W zależności od definicji może to więc być układ typu: przyrząd autonomiczny (lub moduł pomiarowy) + komputer + oprogramowanie bądź układ typu: komputer + oprogramowanie [1]. Oprogramowanie ma dwojakie funkcje: umożliwia zasymulowanie na ekranie komputera płyty czołowej urządzenia wirtualnego za pośrednictwem której urządzenie jest obsługiwane oraz umożliwia tworzenie algorytmów przetwarzania danych w celu uzyskania wyniku pomiaru. Najbardziej rozpowszechnione i rozbudowane jest środowisko programowe LabVI[...]

 Strona 1