Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Hada"

Weryfikacja zamówionej mocy cieplnej za pomocą symulacji dynamicznych DOI:10.15199/33.2019.01.04


  Jednymz podstawowych kosztów związanych z użytkowaniembudynków jest koszt dostarczenia ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, uzależniony od zapotrzebowania na ciepło oraz jednostkowej ceny paliwa lub nośnika energii dostarczonego do źródła ciepła w budynku.Wprzypadku źródeł ciepła zasilanych z systemów sieciowych, takich jak sieć gazowa, elektroenergetyczna czy ciepłownicza, koszt dostarczenia ciepła zależy także od mocy zamówionej. W opłatach za ciepło sieciowe znajduje się stawka opłaty zmiennej, zależna od ilości zużytego ciepła i wyrażona w zł/GJ oraz stawka opłaty stałej, zależna od zamówionej mocy przyłączeniowej i wyrażona w zł/MW/m-c lub zł/MW/r. Zarówno w przypadku opłaty zmiennej, jak i stałej wyróżnia się stawkę za wytworzenie oraz przesył i dystrybucję ciepła. Wartości te mogą być różne w przypadku poszczególnych przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz zależne od klasyfikacji do grupy taryfowej. W przypadku nowych budynków, przyłączonych do sieci ciepłowniczej już na etapie projektu budowlanego, występuje się do przedsiębiorstwa ciepłowniczego o warunki przyłączenia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki [6], na odbiorcy spoczywa obowiązek ustalenia wielkości zamówionejmocy cieplnej. Najczęściej określana jest ona przez projektantów instalacji grzewczych i podawana w projekcie. Na tej podstawie występuje się owarunki przyłączenia i podpisuje umowę z przedsiębiorstwem ciepłowniczym. W rzeczywistości okazuje się, że wielkość mocy zamówionej wpisana do umowy z przedsiębiorstwem ciepłowniczym praktycznie nie występuje, a szczytowe wartości zapotrzebowania na moc z pomiarów w węźle ciepłowniczym są dużo mniejsze. Wykonuje się wówczas audyt energetyczny mający na celu zweryfikowanie zamówionej mocy.Wbudynkach istniejących do tego celu można wykorzystać pomiary, ale w budynkach projektowanych i budowanych takiej możliwości nie ma. Wartykule zaprezentowano, jak wykorzystać[...]

 Strona 1