Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Aleksandra Szmelter"

Metoda Particle Image Velocimetry (PIV) w aspekcie możliwości zastosowania do badań eksperymentalnych przepływów powietrza w budownictwie energooszczędnym DOI:10.15199/33.2018.12.17


  Potrzeba wizualizacji przepływów sięga czasów prehistorycznych i jest aktualna w każdym okresie rozwoju cywilizacji. Podstawowa idea jest niezmienna - przepływ należy zaszczepić cząstkami, które można w jakiś sposób obserwować. Cząstki zaszczepiające zależą od wielu czynników, m.in. od rodzaju płynu, metody wykrywania, wielkości domeny pomiarowej, spodziewanych przyspieszeń w przepływie oraz od inwencji twórczej badacza (Leonardo da Vinci unosił nasiona trawy i szkicował trajektorie ruchu, które spostrzegł [10]). Rozwój cywilizacji, przemysłu i technologii stopniowo zmieniał sposoby obserwacji płynów, rejestracji obrazów i przetwarzania zapisanych informacji. Zastosowanie metod optycznych Przełom w jakościowej wizualizacji przepływów nastąpił pod koniec XIX i na początku XX w., kiedy stało się możliwe zapisywanie i przechowywanie zdjęć za pomocą technik fotograficznych. Rozwój fotografii wykorzystano do rejestracji różnorodnych zjawisk fizycznych zachodzących w środowisku wodnym i powietrznym. Jako posiewu, tzw. znacznika, używano przede wszystkim oparów, dymów i proszków aluminiowych. Obserwowano także przepływy związane z inżynierią. Przykłademmoże być Ludwik Prandtl, który badał przepływy niestabilne w wykonanymprzez siebie kanale wodnym[13] lub Friedrich Ahlborn badający zawirowania w powietrzu i wodzie w kanałach oraz tunelach aerodynamicznych [13], które zaprojektował. Realizacja oświetlenia błyskiem i wyzwalaczy mechanicznych dawały coraz większe możliwości. Z biegiem czasu zrodziła się chęć i potrzeba wizualizacji nie tylko jakościowej, lecz również ilościowej. To dawało bodźce do kolejnych poszukiwań coraz bardziej zaawansowanych metod badań zjawiska przepływu w aspekcie podstawowym, naukowym i przemysłowym. Tło historyczne zostało szerzej przedstawione w publikacji [13], w której zawarta jest też obszerna bibliografia historyczna. Obecnie zaawansowane systemy optyczne pomiaru przepływu płynó[...]

Wyznaczanie pola wektorów prędkości strumienia powietrza wypływającego z nawiewnika DOI:10.15199/33.2019.02.07


  Stanowisko naukowo-badawcze systemu Stereo Particle Image Velocimetry (Stereo PIV) wMałopolskimLaboratoriumBudownictwa Energooszczędnego zostało wyposażone w następujące elementy [2]: ● źródło światła skupionego laser Double pulse laser Nd:YAG z panelami kontrolno-sterowniczymi i układami chłodzenia (parametry lasera podano w tabeli 1); ● ramię prowadzące, umożliwiające zmianę położenia elementów optyki i lokalizacji wysyłanej z lasera wiązki światła oraz zmiany w kierunkach jej prowadzenia; ● dwie kamery CCD VC Imager LX 8M Cam Link oraz obiektywy AF Nikkor 50 mm f/1.4D, których parametry podano w tabeli 2. ● dwa zestawy stołów przesuwnych 2D o zakresie 1500 mm stosowane do lasera oraz kamer CCD, umożliwiające przemieszczanie tych urządzeń w dwóch płaszczyznach (poziomej i pionowej); Współpraca poszczególnych elementów systemu jest realizowana przez układ synchronizujący, tj. system komputerowy i specjalistyczne oprogramowanie Davis 8. Metoda Stereo PIV i model badawczy Metoda Stereo Particle Image Velocimetry to jedna z metod cyfrowej anemometrii obrazowej, uważana za relatywnie nieinwazyjną, gdyż nie zaburza w istotny sposób przepływu poddanego badaniom [1, 6]. Wymaga nato[...]

 Strona 1