Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Śmiertka"

Czy nasiąkliwość może być parametrem decydującym o jakości prefabrykatów betonowej galanterii drogowej? DOI:10.15199/33.2016.05.94


  Parametr nasiąkliwości nabrał ostatnimi laty rangi badania decydującego o jakości prefabrykatów betonowych, szczególnie przy wstępnym zatwierdzaniu materiałów budowlanych, dostarczanych na budowy obiektów inżynierskich, przez inżynierów kontraktu lub inspektorów nadzoru. Można to zauważyć w treści większości Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) dołączanych do przetargów. Osoby opracowujące te specyfikacje zawyżają minimalne wymagania normowe dotyczące nasiąkliwości, zakładając, iż są one niewystarczające i nie zapewniają odpowiedniej trwałości prefabrykatów [1, 2, 3]. Tymczasem producenci betonowej galanterii drogowej nie mają obecnie żadnego problemu z zapewnieniem parametrów wymaganych aktualnymi normami, takich jak wytrzymałość betonu na ściskanie, rozciąganie przy rozłupywaniu i zginanie oraz nasiąkliwość do 6%. Problematyczne jest jednak to, iż w zdecydowanej większości SST wartość ta jest zaniżana do 4%. W sytuacji kiedy obecnie produkuje się betony klas od C30/37 do C50/60 i wyższych o jakości dostarczanych elementów nie powinno decydować to, czy wchłoną one 4%, 5% czy 6% wag. wody. Ważniejszymi parametrami mającymi wpływ na jakość prefabrykatów betonowych w naszym klimacie jest odporność na zamrażanie/ rozmrażanie z udziałem soli odladzającej, odporność na ścieranie oraz oczywiści[...]

Prefabrykacja - NEW VERSION DOI:


  W Polsce osoby niezwiązane z budownictwem słowo prefabrykacja utożsamiają często z "wielką płytą". Technologia ta od końca lat pięćdziesiątych do początku lat dziewięćdziesiątych XX w. pozwoliła wybudować w naszym kraju ok. 60 tys. budynków wielorodzinnych, w których było ok. 4 mln mieszkań.W2013 r.wPolsce, ok. 12mln osób mieszkało w prefabrykowanych obiektach [1]. Przygotowany obecnie przez ITB raport opisujący stan techniczny budynków z "wielkiej płyty" potwierdza, że "budynki są bezpieczne" [2]. Szacuje się, że po wykonaniu niezbędnych prac modernizacyjnych ich przydatność do bezpiecznego użytkowania wydłuży się do ok. 100 lat. Rozwój gospodarczy na przestrzeni ostatnich lat w Polsce, napędzany głównie rozwojembudownictwa, wymusił na producentach materiałów budowlanych wdrożenie nowych technologii produkcji, a na wykonawcach robót budowlanych - nowych technik montażu, odpowiadających na główny problem rynku pracy, będący de facto dumą rządzących, a mianowicie niskie bezrobocie (zgodnie z danymiGUSwVIII 2018 r. [3] wyniosło 3,4%). Panaceumna tę sytuację mogą okazać się technologie, ograniczające do minimum robociznę potrzebną na jednostkę produkcji (m2, m3, T i inne[...]

 Strona 1