Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Olgierd Korycki"

Akustyka obiektów halowych z lekką obudową z płyt warstwowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Lekka obudowa powinna minimalizować rozchodzenie się dźwięku w otoczeniu obiektu oraz pochłaniać go wewnątrz. Przy definiowaniu charakterystyki dźwiękowej przegród budowlanych stosuje się wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej Rw [dB] oraz widmowe wskaźniki adaptacyjne C i Ctr, odpowiednio hałasu bytowego wewnętrznego, który występuje w budynkach i hałasu zewnętrznego, wyznaczane wg PN-EN ISO 10140-2:2011.WPolsce izolacyjność akustyczną określa się wskaźnikami izolacyjności akustycznej właściwej RA1 = Rw + C i RA2 = Rw + Ctr. Dodatkowym źródłem informacji o właściwościach akustycznych lekkich przegród z płyt warstwowych[...]

Lekka obudowa skutecznym orężem w walce z hałasem DOI:


  Zpostępem nauki, techniki oraz przemysłu nie tylko pojawiały się nowatorskie wynalazki ułatwiające życie i pracę, ale również skutki uboczne takiej aktywności. Jednym z nich jest hałas, szczególnie w obiektach, w których może przebywać jednocześnie wiele osób, np. w halach produkcyjnych, magazynowych oraz obiektach użyteczności publicznej. Hałas możemy podzielić na ciągły, o nieznacznej zmianie natężenia iwidma częstotliwości w czasie (szmer, szum) oraz impulsowy (np. huk, trzask). Szkodliwość hałasu zależy od jego natężenia, widma częstotliwości, charakteru zmian w czasie, zawartości składowych niesłyszalnych oraz długotrwałości działania. Rozróżnia się trzy główne odmiany tego zjawiska: hałas przemysłowy; hałas komunikacyjny oraz hałas osiedlowy. Bardzo często ściany osłonowe czy przekrycia dachowe budynków przemysłowych, użyteczności publicznej i hal wykonuje się w formie lekkiej obudowy, którą stanowią: płyty warstwowe; systemy na bazie wzdłużnych kaset stalowych; warstwowe przekrycia dachowe z elementem nośnym w postaci blach trapezowych. [...]

 Strona 1