Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Jankowska-Sandberg"

Analiza zwichrzenia sprężystego jedno- i dwuprzęsłowej kratownicy stalowej


  Znajomość zjawiska zwichrzenia sprężystego kratownic stalowych jest konieczna podczas procesu projektowania ustrojów kratowych. Utratę stateczności przy wyboczeniu z płaszczyzny ustroju kratowego (out-of- -plane buckling), inicjowaną przez wyboczenie ściskanego pasa, określa się często jako zwichrzenie kratownicy. Istnieje bowiem duże podobieństwo między wyboczeniem z płaszczyzny kratownicy a zwichrzeniembelki zginanej. Podstawowa norma dotycząca projektowania konstrukcji stalowych PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków (Eurokod 3) zaleca przyjmowanie długości wyboczeniowej ściskanego pasa kratownicy jako odległości lt pomiędzy usztywnieniami poprzecznymi lub 0,9lt w przypadku kratownicy z profili rurowych. Rzeczywista długość wyboczeniowa ściskanego pasa, jak opisano m.in. w pracach [1 ÷ 7], zależy od wielu czynników, takich jak: - rodzaj i sztywność skratowania; - sposóbpołączeniaskratowaniazpasami; - rodzaj imiejsce przyłożenia obciążenia; - sztywność pasów kratownicy; - rozkład siły normalnej na długości pasa; - liczba, sztywność oraz lokalizacja podpór poprzecznych. Projektant może korzystać z praktycznych wskazówek dotyczących określania długości wyboczeniowej ściskanego pasa przy wyboczeniu z płaszczyzny kratownicy zawartych w Eurokodzie 3, ale powinien mieć na uwadze, że jest to podejście bardzo uproszczone, które nie uwzględnia wymienionych czynników. Wartykule przedstawiono wpływ sztywności skratowania na współczynnik długości wyboczeniowej μ ściskanego pasa przy wyboczeniu out-of-plane wybranej kratownicy jednoprzęsłowej. Wykazano, że zależność ta zachodzi również w przypadku kratownic dwu- i wieloprzęsłowych oraz że zmienna wartość siły normalnej w ściskanych pasach kratownicyma istotny wpływ na wartość współczynnika długości wyboczeniowej μ kratownic dwuprzęsłowych. Szczególnie interesujące[...]

 Strona 1