Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz Marciniak"

"Folia" w płynie - Powłoki barierowe BIM BA do papieru i tektury Alternatywa dla powłok polietylenowych DOI:


  Every minute, the equivalent of one full garbage truck of plastic trash is dumped in the sea. That is 1440 trucks per 24 hours and 8 millions tons per year.More and more plastic is floating in our oceans and seas. It comes from rubbish that we throw away on the street, fishnets that are discarded, and from washing synthetic clothing and mostly plastic packaging of all kinds. All these different types of plastic together form the plastic soup in the seas and oceans. Over time, plastic falls apart into small fragments, transforming all the water around us into a big soup full of microplastics. These particles enter the marine food chain because plankton and other small animals mistake them for food.The oceans constitute 72% of the earth’s surface and are our primary oxygen suppliers. The oceans are the main source of food for more than half the world’s population. The plastic pollution of the seawater has also a serious influence on our health. Most of the pollution by far comes from land. At least 80% of the plastic rubbish in the oceans are dumped by industry and by people on land. It is carried to sea by rivers, canals, harbors and the wind. The estimated size the plast[...]

"Folia" w płynie - powłoki barierowe BIM BA do papieru i tektury Alternatywa dla powłok polietylenowych DOI:


  Co minutę do mórz trafia pełna śmieciarka plastikowych odpadów z tworzyw sztucznych. Daje to 1440 ciężarówek na dobę i 8 mln ton tego rodzaju śmieci rocznie.Coraz więcej plastikowych odpadów dryfuje po naszych morzach i oceanach. Pochodzą one ze śmieci wyrzucanych na ulicy, z zagubionych sieci rybackich oraz z prania syntetycznych ubrań i głównie z wszelkiego rodzaju opakowań z tworzyw sztucznych. Wszystkie tego typu plastiki tworzą w morzach i oceanach tzw. "plastikową zupę". Z upływem czasu tworzywa sztuczne rozpadają się na niewielkie cząstki, przekształcając wody wokół nas w jedną wielką zupę pełną mikroplastików. Cząsteczki te trafiają do łańcucha pokarmowego, gdyż plankton i inne niewielkie organizmy mylnie biorą je za pożywienie. Oceany stanowią 72% powierzchni Ziemi i są naszym głównym dostawcą tlenu. Ponadto są głównym źródłem pożywienia dla ponad połowy światowej populacji. Zanieczyszczenie wody morskiej tworzywami sztucznymi ma poważny wpływ na nasze zdrowie. Większość zanieczyszczeń pochodzi z gleby. Co najmniej 80% plastikowych śmieci w oceanach pochodzi z przemysłu i od ludzi na lądzie. Są one przenoszone do mórz przez rzeki, kanały, porty i wiatr. S[...]

 Strona 1