Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"P. Filipkowski"

Technologie społeczeństwa informacyjnego (1)


  W związku z dynamicznym rozwojem technologii społeczeństwa informacyjnego Katedra Technologii Społeczeństwa Informacyjnego KUL wyszła naprzeciw potrzebom współczesnego człowieka. Oczekiwania w stosunku do jakości rozwiązań problemów współczesnego świata są coraz większe, jednak nie zawsze rozwój przedsięwzięć przy wykorzystaniu technologii społeczeństwa informacyjnego przynosi zamierzony efekt.Duże tempo rozwoju technologicznego oraz wiele faz w procesie tworzenia systemów jest pomijanych, co jest przyczyną wielu awarii w trakcie ich pracy. Dzięki modelowaniu i symulacji systemów oraz ich otoczenia można eksperymentalnie sprawdzić poprawność założeń, co do ich konstrukcji, oraz na etapie przedwdrożeniowym usprawnić ich struktury. Proponowana informatyczna platforma LabTSI™ dla komputerowego modelowania i symulacji procesów decyzyjnych jest miejscem tworzenia rozwiązań, które w istocie są decyzjami o charakterze negocjacyjnym i podejmowanymi w systemach o niepełnej informacji z rozmyciami oraz kontekstami społecznymi i psychologicznymi ze względu na wagę czynnika ludzkiego (human-centric approach). Platformę modelowania i symulacji LabTSI™ oparto na oprogramowaniu typu OpenSource zintegrowanym dzięki Parallel Virtual Machine (PVM) oraz Virtual Loglan Processor (VLP). Platformę tworzą połączone systemy komputerowe wyposażone w oprogramowanie w pewien sposób przygotowane do zadań związanych z modelowaniem i symulacjami. TSIBUNTU Wiedza tysięcy ludzi jest dostępna dzięki licencjom OpenSource i można ją stosować w celu tworzenia nowych narzędzi informatyki. Proponowana przez Autorów platforma modelowania i symulacji mogła powstać dzięki twórcom takich produktów jak: PVM, VLP, Scilab, Ubuntu Server, LXDE, DropBox, Remastersys. Jednym z kluczowych elementów platformy jest system operacyjny tsibuntu. System ten jest syntezą heterogenicznych rozwiązań informatycznych, które umiejętnie połączone dały efekt synergii [...]

Technologie społeczeństwa informacyjnego (2)


  Za każdym razem, gdy mamy do czynienia z chaosem, szukamy sposobów, aby nad nim zapanować. Modele pomagają zmniejszyć złożoność wielu sytuacji, umożliwiając dostrzeganie spraw priorytetowych i pomijając nieistotne. Krytycy podkreślają, że modele nie odzwierciedlają rzeczywistości. To prawda, jednak błędem jest twierdzenie, że modele zmuszają do myślenia w odgórnie określony sposób. Modele nie określają sposobu myślenia, są jedynie wynikiem procesu aktywnego myślenia: Każdy model jest tak dobry jak osoba, która go używa. Opisywanie zachowań decyzyjnych w otaczającym nas świecie jest coraz trudniejszym zadaniem. Złożoność procesów jest znacznie większa niż kiedyś i wraz z postępem techniki stale rośnie. Aby panować nad wszelkimi procesami, implementować je z użyciem języka programowania, należałoby podejmować się upraszczania ich działania. Uproszczony byt jest o wiele łatwiejszy w zrozumieniu i implementacji niż rzeczywisty, a co najważniejsze pozwala to na zrozumienie idei tego bytu. Dzięki uproszczeniu/schematyzacji procesów ich implementacja jest o wiele łatwiejsza i szybsza do realizacji, a istota ich działania niezmienna w rozumieniu. Takie postępowanie pozwala na uruchomienie wyobraźni i rozwijanie "myślenia modelami" (ang. model thinking), co pozwala na jaśniejsze rozumienie otaczającego nas świata. W dalszej części pracy pojęcie model rozumiane jest jako uproszczony fragment rzeczywistości. Natomiast procesem tworzenia modeli jest modelowanie. MODELE DECYZYJNE I ICH MODYFIKACJE Szczególnie ważnym typem modeli, z punktu widzenia podejmowania decyzji, są modele decyzyjne. Ten typ modeli także opisuje pewne aspekty rzeczywistości, z tą różnicą, że opis jest wyraźnie bardziej syntetyczny oraz dopasowany do wybranego problemu decyzyjnego. Jako problem decyzyjny rozumiemy sytuację, w której należy wybrać pomiędzy przynajmniej dwoma alternatywnymi opcjami, np. rozwiązań, postępowań, produktów do zakupu itp. Modele d[...]

 Strona 1