Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JUDYTA RÓŻYCKA"

OCENA WYTRZYMAŁOŚCI POŁĄCZEŃ ZGRZEWANYCH OPOROWO Z BLACH TYTANOWYCH GR 3 I GR4 DOI:10.15199/67.2015.11.12


  Celem artykułu była ocena wytrzymałości złączy wykonanych z blach z tytanu grade 3 i grade 4 o grubości 0,4 mm. Blachy łączono w sposób zakładkowy przez zgrzewanie oporowe. Złącza zgrzano pojedynczą zgrzeiną RSW. Dokonano wyboru optymalnych parametrów zgrzewania. Ocenie poddano złącza wykonane za pomocą 5 kombinacji parametrów zgrzewania, różniących się czasem zgrzewania i natężeniem prądu elektrycznego. Analizowano nośności na ścinanie złączy, rozkład odkształceń plastycznych i sposób pękania. Pomiaru odkształceń plastycznych dokonano przy użyciu bezkontaktowego systemu analizy optycznej Aramis. Słowa kluczowe: tytan, punktowe zgrzewanie oporowe (RSW) Mgr inż. Judyta Różycka, dr inż. Anna Derlatka — Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa, Częstochowa, mgr inż. Marcin Dyner — CHIRMED, Rudniki k/Częstochowy. e-mail: anna.derlatka@gmail.com Rudy Metale R60 2015 nr 11 s. 603÷609 604 STRENGTH EVALUATION OF RESISTANCE SPOT WELDING (RSW) JOINTS MADE OF TITANIUM GR3 I GR4 SHEETS Titanium and have been identified as one of the best engineering metals for application in many industrial fields such as aviation, automotive and civil engineering. This is because of properties of the material: low density and high mechanical strength. Titanium also is characterised by excellent corrosion resistance to many environments. In recent years, researchers have attached great importance to the application of titanium in resistance spot welding (RSW). In resistance spot welding, two metal sheets are placed between two copper electrodes. The purpose of the two electrodes is to supply current to the weld sheets. The production of RSW welds is finished via solidification. The paper presents a strength evaluation of welded specimens made of titanium grade 3 and grade 4 of 0.4 mm thickness. The lap joins were made by Resistance Spot Welding (RSW). The joints were welded by the single RSW weld. The optimal welding parameters were chosen. The[...]

 Strona 1