Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Michał Grześ"

STACJA DO ODBIORU DANYCH METEOROLOGICZNYCH NA POTRZEBY PLANOWANIA MISJI BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH DOI:10.15199/59.2016.6.60


  STATION TO RECEIVING METEOROLOGICAL DATA FOR PLANING AN UNMANNED AERIAL VEHICLE MISSIONS Streszczenie: Planowanie misji z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych wymaga od operatora kompleksowej wiedzy na temat warunków panujących na całej trasie przelotu. Dzięki fuzji danych pochodzących z lokalnej stacji meteorologicznej oraz ze zdjęć odebranych z satelity meteorologicznego możliwy jest optymalny dobór parametrów nawet długoterminowych misji. Referat przedstawia projekt budowy małej, niezależnej stacji do odbioru zdjęć satelitarnych z wykorzystaniem radia programowalnego, komputera jednopłytkowego oraz zasilania z paneli słonecznych. Abstract: Mission planning of unmanned aerial vehicles requires complex information about environmental conditions in airway. Thanks to a merging data from local weather station and satellite’s images it is possible to optimize even longterm mission parameters. This paper describes a project of a small, independent ground station for receiving images from weather satellites due to software defined radio, single board computer and solar panel power supply. Słowa kluczowe: antena heliakalna, bezzałogowe statki powietrzne, satelity NOAA, stacja meteorologiczna Keywords: helical antenna, NOAA satellites, unmanned aerial vehicle, weather station 1. WPROWADZENIE Bezzałogowe statki powietrzne (BSP), opracowane pierwotnie na potrzeby militarne, znalazły również zastosowanie wśród pozostałych służb. W drony wyposażana jest Służba Graniczna, powstają też pierwsze rozwiązania zoptymalizowane na zadania ratownictwa medycznego. Przeprowadzenie zaawansowanej operacji z wykorzystaniem BSP wymaga jednak odpowiedniego zaplanowania. Najważniejszym kryterium określającym możliwość wysłania drona na misję jest pogoda oraz dynamika jej zmian. Istotne jest, aby operator otrzymał dokładne dane na temat panujących warunków atmosferycznych zarówno w skali lokalnej jak i z całej trasy przelotu. W te[...]

 Strona 1