Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Anna Jędrusek-Golińska"

Alergeny pokarmowe czy możemy czuć się bezpiecznie? DOI:10.15199/65.2016.8.5


  Alergia pokarmowa jest niepożądaną reakcją pokarmową, związaną z nieprawidłową odpowiedzią na dany składnik żywności ze strony układu immunologicznego osoby uczulonej. Może przejawiać się w różnych formach; najgroźniejszą z nich jest zagrażający życiu wstrząs anafilaktyczny. Może on wystąpić po spożyciu nawet bardzo małej dawki alergenu. Dla ochrony bezpieczeństwa konsumentów wprowadzono rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011, które nakłada na producentów żywności obowiązek informowania o alergenach obecnych w produktach zarówno opakowanych, jak i nieopakowanych, tj. sprzedawanych luzem lub serwowanych w restauracjach, barach itp. Kwestia ta jest trudna, ponieważ nie można ustalić dawek alergenu bezpiecznych dla wszystkich osób uczulonych, a ponadto metody oznaczania alergenów mają swoje, nie zawsze satysfakcjonujące, progi detekcji. Zapewnienie bezpieczeństwa wiąże się zatem także ze wzrostem świadomości i odpowiedzialności zarówno producentów (np. szkolenia dla personelu nt. zanieczyszczeń krzyżowych), jak i konsumentów żywności.Prawidłowe odżywianie powinno dostarczać organizmowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych w odpowiednich ilościach i proporcjach. Jednak u osób z nadwrażliwością na określone składniki pożywienia, niektóre pokarmy mogą wywoływać zagrożenie dla zdrowia lub wręcz życia. Alergia pokarmowa jest niepożądaną reakcją pokarmową, związaną z nieprawidłową odpowiedzią na dany składnik żywności ze strony układu immunologicznego osoby uczulonej [7]. Powszechnie znane są objawy alergii, m.in. atopowe zapalenie skóry, tzw. katar sienny, przekrwienie spojówek czy nawet astma oskrzelowa. Największy niepokój budzi jednak natychmiastowa reakcja alergiczna osoby uczulonej, stanowiąca zagrożenie dla jej życia, czyli wstrząs anafilaktyczny. Alergen, który dostanie się do krwiobiegu osoby uczulonej powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych i gwałtowny spadek ciśnienia tętnic[...]

Produkty funkcjonalne w żywieniu osób starszych DOI:10.15199/65.2016.5.9


  Starzenie się społeczeństwa to problem państw wysoko rozwiniętych i wyzwanie dla producentów żywności w XXI w. Z powodu zmian fizjologicznych związanych ze starzeniem się człowieka konieczne jest dostosowanie żywienia do nowych potrzeb organizmu. Przemysł spożywczy powinien więc ukierunkować swoją produkcję na potrzeby i wymagania osób starszych. Na rynku znajduje się wiele produktów funkcjonalnych sprzyjających m.in. obniżeniu poziomu cholesterolu we krwi i ryzyka osteoporozy, a także żywność o działaniu estrogenowym oraz wzbogacona w pre- i probiotyki. Warto zachęcać osoby starsze do korzystania z niej.Jednym z większych wyzwań społecznych i gospodarczych XXI w. w krajach rozwiniętych jest problem starzenia się społeczeństwa. Dotyczy to ludności Europy, Australii i Ameryki Północnej. W Europie do 2025 r. ponad 20% populacji będzie miało 65 lat lub więcej. Przewiduje się też, że gwałtownie wzrośnie liczba osób powyżej 80. roku życia [24]. W Polsce sytuacja wygląda podobnie [27]. Wiąże się to z określonymi, konkretnymi zadaniami, jakie muszą wziąć na siebie nie tylko opieka medyczna, ale także przemysł spożywczy, który powinien oferować produkty dostosowane do potrzeb i wymagań osób starszych.Zmieniająca się struktura wiekowa społeczeństwa, a także zwiększone zainteresowanie osób starszych poprawą stanu zdrowia oraz profilaktyką wielu chorób, w znacznym stopniu ukierunkowują działania przemysłu spożywczego na produkcję żywności funkcjonalnej przeznaczonej dla osób starszych. Żywność taka, zawierająca składniki bioaktywne, może znacznie ograniczyć występowanie chorób dietozależnych wśród osób starszych, zwłaszcza choroby niedokrwiennej serca, niektórych typów nowotworów, cukrzycy typu 2, chorób o podłożu psychicznym, otyłości, chorób związanych ze zmniejszoną odpornością organizmu itd. Żywność funkcjonalna dzieli się najczęściej na: ??żywność albo produkty naturalnie zawierające substancje bioaktywne, ??żywność przetw[...]

 Strona 1