Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Drozdowski"

Modelowanie maszyny indukcyjnej z nieliniowym obwodem magnetycznym w programie SPICE

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono model matematyczny trójfazowej maszyny indukcyjnej z nieliniowością magnetyczną w postaci obwodu zastępczego umożliwiającego połączenie w gwiazdę, trójkąt i dowolne niesymetryczne oraz dołączenia do dowolnego układu zewnętrznego (np. przekształtnika). Abstract. The mathematical model of a 3-phase induction machine with a non-linear magnetic circuit has been presented. The model has[...]

Regulowany filtr pasywny napięć i prądów zasilających podstację trakcyjną prądu stałego DOI:10.15199/74.2019.3.3


  Duża nieliniowość charakterystyki prądowo-napięciowej urządzeń dużej mocy ma istotny wpływ na jakość energii elektrycznej. Do grupy takich urządzeń zaliczają się: zespoły prostownikowe podstacji trakcyjnych, piece łukowe [3], prostowniki tyrystorowe, układy łagodnego rozruchu silników indukcyjnych [4], itp. Dołączenie tego rodzaju odbiorników do sieci elektroenergetycznej niesie za sobą poważny problem związany z odkształceniem przebiegów prądu płynącego w sieci SN 15 kV, a spadki napięcia wywołane przepływem odkształconego prądu powodują odkształcenia napięcia zasilającego [7, 8, 10, 12]. Niniejszy artykuł dotyczy zastosowania filtru sieciowego po stronie WN zasilania podstacji trakcyjnych 3 kV, 12-pulsowej i 6-pulsowej. Z badań wynika, że sens zastosowania filtracji dotyczy głównie podstacji 6-pulsowych [1, 11, 13]. Pokazano to na przykładach przy realnych parametrach systemu i obciążeniu napędem trakcyjnym impulsowym podczas rozruchu (napęd z silnikami indukcyjnymi trójfazowymi i silnikami wielofazowymi zasilanymi z falownika napięcia) [2, 3]. Zastosowano filtr pasywny strojony na jedno pasmo wg własnego patentu [9]. Porównanie klasycznego filtru drabinkowego z proponowanym rozwiązaniem, które może być rozwinięte o filtr pasywny dostrajany automatycznie, wykazuje, że proponowany filtr ma przewagę pod względem skuteczności filtracji, gabarytów i ceny. Regulowany filtr pasywny może być zainstalowany bezpośrednio na wejściu filtrowanego urządzenia (filtracja indywidulana) lub w miejscu przyłączenia do sieci większej grupy urządzeń (filtracja grupowa). Regulowany filtr pasywny Regulowany filtr pasywny jest zbudowany z szeregowo połączonego kondensatora CF, dławika DF oraz jednofazowego transformatora TR (rys. 1). Transformator jest obciążony regulowaną impedancją Zd, a jego przekładnia 1 2 1 12 = < U N n U N pozwala na obniżenie napięcia po stronie wtórnej. Pojemność kondensatora CF filtra zależy od współczynnika mocy co[...]

 Strona 1