Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Wioletta Żmuda-Czerwonka"

Szkolenie bhp narzędziem aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną DOI:

Czytaj za darmo! »

Nauczanie dorosłych to ważny aspekt współczesnej metodyki, zwłaszcza jeśli dotyczy osób z niepełnosprawnością intelektualną. Stanowią one dla prowadzącego zajęcia trudną grupę docelową, ponieważ początkowo mając dużo zapału do nauki równie szybko go tracą, co objawia się zniecierpliwieniem lub zniechęceniem. Określenie profilu uczestnika biorącego udział w przygotowaniu zawodowym pozwala na doprecyzowanie programu nauczania i wyznaczeniu celu, którym może być np. znalezienie pracy. Należy zaznaczyć, że nie ma jednej metody nauczania, która byłaby odpowiednia dla danej grupy odbiorców [1]. Celem artykułu jest przedstawienie sposobu nauczania zawodowego dorosłych z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej poprzez instruktaż bhp, w którym akcentuje się bezpieczeństwo i właściwy sposób wykonywania pracy. Taka forma nauczania przynosi wiele korzyści, a jednocześnie zachęca do dalszych działań rozszerzających wykorzystywanie instruktażu bhp.Cechy procesu kształcenia Cele kształcenia określają przewidywane przez nas zmiany w posiadanych zasobach wiedzy i umiejętnościach. W aspekcie podmiotowym cele kształcenia wyrażają zmiany w zakresie rozwoju motywacji, sprawności umysłowych, postaw oraz systemów wartości. Do właściwości celów kształcenia zaliczamy m.in.: -- dostrzegalność, czyli ustalenie sposobu ich wykonania, -- wykonanie, czyli realizację w danym czasie, -- logiczność, -- rzeczowość i precyzyjność, -- wymierność, czyli sposób pozwalający na zmierzenie ich stanu [2]. Innymi słowy cele kształcenia to świadomie założone efekty, które chcemy uzyskać. Warto przytoczyć w tym miejscu jeszcze jeden podział celów, odnoszący się do kryterium stopnia ich uszeregowania: -- cele ogólne, mające charakter długoterminowy, -- cele pośrednie (czynności), -- cele szczegółowe, określające zasób zdobytej wiedzy [3].Kształcenie ludzi dorosłych ma charakter podnoszenia poziomu wiedzy (dokształcanie) lub stopniowego doskonalenia zaw[...]

 Strona 1