Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Rogier Jongen"

Badania w miejscu zainstalowania oraz diagnostyka rozdzielczych i przesyłowych linii kablowych z zastosowaniem tłumionych napięć AC DOI:10.15199/74.2015.5.1


  Wśród pracowników zakładów energetycznych na świecie panuje przekonanie, że poza oczywistą próbą wytrzymałości napięciowej w miejscu zainstalowania, również nieniszczące techniki pomiarowe takie jak, np. pomiar wyładowań niezupełnych lub współczynnika strat stają się ważnymi instrumentami zarządzania majątkiem przesyłowym. Na podstawie doświadczeń międzynarodowych z ostatnich 8 lat z różnych sieci energetycznych artykuł ten skupia się na kilku podstawowych i stosowanych aspektach badań w miejscu zainstalowania oraz diagnostyce nowych i zestarzałych w czasie eksploatacji, rozdzielczych i przesyłowych energetycznych kablach WN. Na podstawie powyższych rozważań oraz szacunków popartych systematycznymi doświadczeniami w terenie, z zastosowaniem badań z tłumionym napięciem AC (DA C), omówione zostaną w artykule zalecenia i procedury badań oraz diagnostyki. Omówione zostaną także różne ważne aspekty badania nowych instalacji, jak również oceny stanu kabli energetycznych do 220 kV zestarzałych podczas eksploatacji, wsparte praktycznymi przykładami. Sinusoidalne napięcie tłumione DA C zostało stworzone 20 lat temu jako komplementarna i/lub alternatywna metoda wobec sinusoidalnych napięć ciągłych AC [1-4]. Metoda DA C została w ostatnich latach zaakceptowana do badań w miejscu zainstalowania wraz ze znormalizowanym pomiarem wyładowań niezupełnych (PD) dla wszystkich typów i długości kabli energetycznych [5-7]. Ponadto, w porównaniu z konwencjonalnym badaniem napięciem ciągłym AC, systemy DA C mają charakterystykę nowoczesnych metod wymaganych dla badań w miejscu zainstalowania: - lekki i o dużym stopniu mobilności system probierczy, czyli niższe koszty transportu i logistyki, - kompaktowość systemu probierczego w stosunku do wydajności napięciowej - dostępność dla dużych (długich) instalacji kablowych, - łatwy montaż systemu i niskie koszty zabudowy, tzn. niższe koszty wykonania badania, - niskie zapotrzebowanie na moc potrzebną do [...]

Badania odbiorcze i diagnostyczne w miejscu zainstalowania energetycznych rozdzielczych i przesyłowych linii kablowych przy zastosowaniu technologii probierczej tłumionym napięciem AC DOI:10.15199/74.2017.9.1


  Nowoczesne badania i diagnostyka w miejscu zainstalowania linii energetycznych na napięcie do 230 kV składają się z próby napięciowej z pomiarem wyładowań niezupełnych oraz z pomiaru współczynnika strat dielektrycznych. W ciągu ostatnich 15 lat [14, 15], oprócz napięcia zmiennego AC, światową uwagę przyciąga coraz bardziej zastosowanie napięć o niskiej częstotliwości VLF (dla kabli średniego napięcia) oraz napięć zmiennych tłumionych AC (DAC). 4 Rok LXXXV 2017 nr 9 ANALIZY - BADANIA - PRZEGLĄDY Ponieważ większość norm IEC dotyczy zagadnień produkcyjnych, postępy w tej dziedzinie są technicznie dobrze opisane w kilku wytycznych organizacji IEEE: - IEEE 400-2012, IEEE Przewodnik IEEE do testów terenowych i oceny izolacji ekranowanych systemów kablowych na napięcie 5 kV i powyżej, - IEEE 400.2-2013, IEEE Przewodnik IEEE do badania w terenie ekranowanych systemów kablowych przy użyciu napięcia probierczego o bardzo niskiej częstotliwości (VLF - poniżej 1 Hz), - IEEE 400.4-2015, IEEE Przewodnik IEEE do badania w terenie napięciem przemiennym tłumionym (DAC) ekranowanych systemów kablowych na napięcie 5 kV i powyżej. Rys. 1. Przykłady uszkodzenia izolacji w kablach i osprzęcie, kable rozdzielcze SN: a) złe umiejscowienie elementu sterowania polem elektrycznym, b) duże pęknięcie w środku mufy z żywicy epoksydowej, c) uszkodzenie powierzchni granicznej w głowicy, d) ostre krawędzie konektora wewnątrz głowicy kabla o izolacji papier+syciwo, kable przesyłowe WN: e) zanieczyszczenie i wilgoć w głowicy kabla 132 kV XLPE z nieuszczelnioną pokrywą dolną, f), h) przebicie w wyniku przesuwania się kabla na skutek rozszerzania termicznego oleju - bezpośrednio skutkującym powstawaniem pęknięć i pustych przestrzeni w mufie, g) drzewienie elektryczne powodujące długotrwałą degradację izolacji i w końcu przebicie kabla w kablach 150 kV z ciśnieniową izolacją gazową [11] Fig. 1. Examples of Insulation Defects in Power Cables [11] Distribution c[...]

 Strona 1