Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna Otlew ska"

Metody molekularne w detekcji i identyfikacji mikroorganizmów w zakładach przemysłu celulozowo-papierniczego DOI:10.15199/54.2019.8.2


  Mikroorganizmy występujące w środowisku produkcyjnym przemysłu celulozowo-papierniczego od wielu lat stanowią przedmiot zainteresowania naukowców, a ich zwalczanie jest wyzwaniem zarówno dla technologów odpowiedzialnych za produkcję papieru i tektury, jak i producentów środków biobójczych. Rozwój mikroorganizmów w zakładach przemysłu celulozowo-papierniczego jest bowiem przyczyną wielu problemów technologicznych, począwszy od zwiększonej częstotliwości przestojów maszyn papierniczych, biokorozji powierzchni urządzeń, po tworzenie osadów i zmniejszanie przepływów mediów w rurociągach na skutek tworzenia biofilmów. Często prowadzi to do zwiększonego zużycia chemikaliów, a także obniżenia jakości produktów (nieprzyjemny zapach, odbarwienie, przebarwienie, ubytki w materiale) [26]. Ponadto rozwój mikroorganizmów wytwarzających kwasy organiczne oraz palne i/ lub wybuchowe gazy, tj. CH4, czy H2S, powoduje uciążliwości zapachowe oraz stwarza potencjalne zagrożenie zatrucia pracowników lub wybuchu zbiorników wież magazynowych. W konsekwencji odnotowuje się podwyższenie kosztów produkcyjnych. Wzrost szybkości pracy maszyn papierniczych z jednej strony pozwala na generowanie coraz to wyższych dochodów firmy, ale równocześnie każda godzina ich przestoju wiąże się z dużymi stratami finansowymi. Istnieje zatem potrzeba szybkiej detekcji i identyfikacji drobnoustrojów oraz wdrożenia odpowiednich działań korygują Metody h odowlane w identyf ikacj i drobnoustrojów Ilościowa analiza mikrobiologiczna, polegająca na określeniu liczby drobnoustrojów zasiedlających badane środowisko nie pozwala na uzyskanie pełnej informacji o ich taksonomii i uzdolnieniach biochemicznych (np. do rozkładu celulozy) oraz o potencjalnych właściwościach chorobotwórczych. Dlatego też kolejnym etapem analizy jest identyfikacja, która sprowadza się do określenia przynależności badanego organizmu do odpowiedniej jednostki taksonomicznej. Do identyfikacji izolatów środo[...]

 Strona 1