Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ RYCHTER"

Wpływ warunków pomiar u barwy na współrzędne barwy nadruku


  Do najważniejszych parametrów jakościowych odbitek nakładowych i próbnych należą barwa nadruku i różnica barw (ΔE). Spektrofotometry i spektrodensytometry - urządzenia kontrolno- pomiarowe, za pomocą których dokonuje się pomiaru barwy, obecne dzisiaj w każdej drukarni - są niezbędne w procesach standaryzacji druku. Do niedawna za pomocą takich urządzeń drukarze w dużym stopniu radzili sobie z kontrolą barwy w druku, a warunki pomiaru, których trzeba było przestrzegać w trakcie pomiaru, u jęte b yły w normie ISO 13655:1996. Coraz większe rozpowszechnienie optycznych środków rozjaśniających (wybielaczy optycznych) w podłożach drukowych oraz farb zawierających związki fluorescencyjne (np. farby gazetowe) spowodowało, że wyniki uzyskane taką metodą pomiarową nie całkiem zgadzały się z postrzeganiem wizualnym. W celu rozwiązania tego problemu ISO w 2009 r. wprowadziła zmiany do normy 13655, w wyniku czego zgodnie z ISO 13655:2009 zalecano cztery warunki pomiaru: M0, M1, M2, M3. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu warunków pomiaru barwy (M0, M1 i M2) na wynik pomiaru barwy nadruku wykonanego na papierach zawierających i niezawierających optyczne środki rozjaśniające. Słowa kluczowe: barwa, różnica barw, optyczne środki rozjaśniające, warunki pomiaru barwy The most important parameters regarding quality of prints are colour and colour difference (ΔE). Spectrophotometers or spectrodensitometers - instruments used to measure and control colour - are nowadays used in almost every printing facility, no matter what size, and are essential for standardizing the whole printing process. Until recently using of these instruments was generally enough for printers to control the printed colour, and necessary measurement conditions were specified in ISO 13655:1996. Increasing amount of optical brightening agents (optical brighteners) used in printing materials and dyes containing Optyczne ś rodki r ozjaśniające W poligrafii[...]

 Strona 1