Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Kamiński"

Wczesne uszkodzenia obiektów mostowych DOI:10.15199/33.2015.07.17


  W artykule omówiono problemy dotyczące wczesnych uszkodzeń nowych konstrukcjimostowych, pojawiających się w pierwszych 5 latach ich użytkowania. Przedstawiono najczęstsze rodzaje uszkodzeń elementów nośnych przęseł i podpór oraz wyposażenia. Szczegółowe rodzaje defektów podano w odniesieniu do poszczególnych elementówkonstrukcyjnych oraz ich materiału. Zwrócono również uwagę na potencjalne scenariusze rozwoju awarii konstrukcji związane z rodzajami uszkodzeń, wskazując zarówno ich przyczyny, jak i skutki. Słowa kluczowe: most, wyposażenie, uszkodzenie, awaria.konstrukcji 1) PolitechnikaWrocławska,WydziałBudownictwa *) Autor do korespondencji: e-mail: tomasz.kaminski@pwr.edu.pl Wczesne uszkodzenia obiektów mostowych Early defects of bridge structures dr inż. Tomasz Kamiński1) dr inż. Maciej Hildebrand1) Streszczenie.Wartykule omówiono problemy dotyczące wczesnych uszkodzeń nowych konstrukcjimostowych, pojawiających się w pierwszych 5 latach ich użytkowania. Przedstawiono najczęstsze rodzaje uszkodzeń elementów nośnych przęseł i podpór oraz wyposażenia. Szczegółowe rodzaje defektów podano w odniesieniu do poszczególnych elementówkonstrukcyjnych oraz ich materiału. Zwrócono również uwagę na potencjalne scenariusze rozwoju awarii konstrukcji związane z rodzajami uszkodzeń, wskazują[...]

Obciążenie próbne kolejowego mostu małej rozpiętości - badania i analizy DOI:10.15199/33.2015.10.10


  W artykule scharakteryzowano uwarunkowania i trudności w badaniach doświadczalnych i analizie teoretycznej obiektów mostowych o przęsłach małych rozpiętości, wynikające z niewielkich przemieszczeń konstrukcji oraz specyficznego sposobu oparcia przęseł na podporach za pośrednictwem pasm z tworzywa o stosunkowo znacznej odkształcalności. Przedstawiono wyniki badań terenowych i analizy obliczeniowej żelbetowego mostu kolejowego bardzo małej rozpiętości przeprowadzonych w ramach statycznego obciążenia próbnego konstrukcji. Zaprezentowano zakres prac obejmujący testy polowe i laboratoryjne, analizę numeryczną z wykorzystaniem modelu Metody Elementów Skończonych (MES) oraz porównanie uzyskanych wyników doświadczalnych i teoretycznych. Szczególną uwagę skupiono na sposobiemodelowania bezpośredniego oparcia przęsła żelbetowego na przyczółkach z zastosowaniem ciągłej przekładki bitumicznej. Na podstawie wyników zaproponowano procedurę badań doświadczalnych orazmetodykęmodelowania rozpatrywanego typu konstrukcji na potrzeby analiz teoretycznych. Słowa kluczowe: most, obciążenie próbne, analiza, Metoda Elementów Skończonych.Zgodnie z wymaganiami nomy [2], po zakończeniu budowy kolejowego obiektu mostowego, a przed oddaniemdo eksploatacji, jest on poddawany statycznym obciążeniom próbnym umożliwiającym ocenę zgodności pracy konstrukcji z założeniami projektowymi.Wymaganie to dotyczy wszystkich rodzajów kolejowych obiektów mostowych, dlatego też czasemdochodzi do próbnego obciążania nawet bardzomałego, kilkumetrowej rozpiętości przęsła mostu kolejowego, co opisano w artykule. To pozornie proste przedsięwzięcie może jednak wymagać specyficznych zadań, takich jak: ● dobór systemu pomiarowego umożliwiającego skuteczny pomiar małych przemieszczeń i odkształceń konstrukcji; ● przyjęcie efektywnego układu czujników pomiarowych, który zapewni pełny obraz przestrzennej pracy konstrukcji także w obszarze podporowym, co jest [...]

Automatyzacja pomiarów elektrogustometrycznych

Czytaj za darmo! »

Smak to zdolność oceny pewnych chemicznych właściwości substancji wprowadzonych do jamy ustnej. Człowiek rozróżnia pięć smaków: słony, słodki, kwaśny, gorzki i umami. Wiele innych wrażeń smakowych stanowi mieszaninę wrażeń podstawowych. W dzisiejszych czasach zmysł smaku stracił na znaczeniu, chociaż w dalszym ciągu ostrzega on nas przed truciznami (większość z nich ma gorzki smak, np. toks[...]

 Strona 1