Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz DRÓŻDŻ"

Wpływ zastosowania obliczeń równoległych na czas wykonywania rozmytych algorytmów sterowania DOI:10.15199/48.2018.11.06

Czytaj za darmo! »

Większość obecnie stosowanych mikroprocesorów stanowią konstrukcje umożliwiające przeprowadzanie wielu obliczeń w jednym czasie. Algorytmy sterowania bazujące na zasadach logiki rozmytej wymagają w wielu przypadkach przeprowadzenia skomplikowanych obliczeń w celu wyznaczenia wartości sygnału sterującego [1]. Obliczenia te związane są z wyznaczeniem stopni przynależności przesłanek wejściowych oraz przeprowadzeniem wnioskowania mającego na celu wyznaczanie stopni przynależności przesłanek wyjściowych [2]. Zarówno w przypadku wyznaczania stopni przynależności przesłanek wejściowych jak i wyjściowych, kolejne obliczenia nie są od siebie zależne, przez co mogą odbywać się równolegle. Implementacja algorytmu wykorzystującego wiele procesorów do przeprowadzania obliczeń jest często trudna [3]. Wykonywanie wielu operacji jednocześnie wymaga bowiem ich synchronizacji i wiąże się z potrzebą zastosowania odpowiednich mechanizmów, których użycie wymaga od programisty posiadania specjalistycznej wiedzy [4]. Obecnie istnieje jednak wiele bibliotek, takich jak np. "OpenMP", "TPL", "TBB", "Cilk" czy "QtConcurrent", pozwalających na zrównoleglanie algorytmów bez konieczności użycia tzw. niskopoziomowych prymitywów (ang. Low level thread primitives) do obsługi wątków. Obliczenia równoległe znajdują szerokie zastosowanie przy przeprowadzaniu symulacji komputerowych, obróbce wideo, generowaniu obrazów, a nawet przy przetwarzaniu informacji znajdujących się w bazach danych [5]. Ich zastosowanie pozwala na skrócenie czasu potrzebnego do uzyskania wyników obliczeń bez konieczności stosowania większych częstotliwości sygnału zegarowego. Wymagany jest jednak system dysponujący więcej niż jednym procesorem fizycznym. Koncepcja ta znajduje także zastosowanie w procesie przetwarzania dużych ilości danych z wykorzystaniem logiki rozmytej [6]. Schemat działania regulatora rozmytego Regulator wykorzystujący zasady logiki rozmytej (w skrócie - regula[...]

 Strona 1