Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard Santor"

Praktyczne sposoby kontrolowania odkształceń spawalniczych konstrukcji


  W literaturze są wzory i programy komputerowe pozwalające na obliczanie odkształceń spawalniczych podłużnych i kątowych [1], [2]. Wzory te nie uwzględniają naprężeń wewnętrznych (zmieniają się dla każdej partii blachy i na przekroju blachy), wpływu naprężeń pochodzących od poprzednich spoin (kolejności spawania) jak też ciepła topienia stopiwa i podłoża [4]. Pomimo tych ograniczeń matematycznych dzięki metodom opisowym i automatycznemu przetwarzaniu informacji przez człowieka (z pominięciem świadomości) udaje się wykonywać precyzyjnie elementy spawane turbin gazowych i parowych, młynów cementowych. Zdarzało się, że po przywróceniu do pracy wyspecjalizowanych w takim przetwarzaniu "kowali okrętowych" uratowano statek przed pocięciem na złom ze względu na nadmierne odkształcenia spawalnicze. Podobna teoria jest przydatna przy prostowaniu wałów czy belek podsuwnicowych i przywracanie urządzeń do eksploatacji. Brak znajomości przez projektantów tych procesów utrudnia pracę wykonawcom. W tym artykule omówimy zarys teorii ogólne zasady postępowania a w następnych artykułach zajmiemy się przykładami praktycznymi. Być może znajda się fizycy, którzy przerobią wiedzę opisowa w wiedzę hierarchiczną i matematyczną. naprężeń na wytrzymałość zależy od rodzaju stali i sposobu obciążenia. W przypadku stali do S350 (z wyraźną granicą plastyczności) w początkowym okresie siły wewnętrzne dodają się z obciążeniami zewnętrznymi, a po przekroczeniu granicy plastyczności naprężenia wewnętrzne znikają i już nie wpływają na wytrzymałość (patrz rys 1) [5]. Dlatego w urządzeniach podległych Urzędowi Dozoru Technicznego wykonuje się próby ciśnieniowe hydrauliczne, próby obciążenia suwnicy czy mostu celem przekroczenia granicy plastyczności i usunięcia wpływy naprężeń wewnętrznych na wytrzymałość konstrukcji. W przypadku stali drobnoziarnistych superwytrzymałych naprężenia wewnętrzne cały czas dodają się do obciążeń zewnętrznych i wpływają na wytrzymał[...]

Niekonwencjonalna metoda szkolenia spawaczy MAG na przykładzie spawania dźwigów ze stali wysokowytrzymałych S1100QL


  1. Wprowadzenie W artykule omówiono metody szkolenia spawaczy MAG (3) opublikowane prawie 10 lat temu przez Francuski Instytut Spawalnictwa. Przeanalizowano także (publikowane na konferencji Europejskiej Federacji Spawalniczej) metody spawania MAG drutem proszkowym stali drobnoziarnistych, które zostały wdrożone do budowy platform wiertniczych zainstalowanych na Morzu Północnym (Stocznia Świnoujście) i do spawania konstrukcji stalowych Stadionu Narodowego (Mostostal Zabrze). W głównej części zajmiemy się technikami spawania elementów dźwigów ze stali o wytrzymałości do 1100 MPa. Wiedzę tą uzupełnimy o wyniki badań przeprowadzonych później, a dotyczących spawania stali czarnych i białych pękających na zimno i na gorąco, zarówno na skutek hartowania, jak i przegrzewania spoiny. Szczegółowo opisano technikę spawania MAG z wykorzystaniem standardowych manualnych funkcji spawarek impulsowych. Stosowanie w urządzeniach dźwigowych stali wysokowytrzymałych do 1500 MPa zmniejsza ciężar i koszty eksploatacji, co ma wpływ na duże zainteresowanie tym typem stali. Jednakże proces spawania stali o podwyższonej wytrzymałości wymaga wiedzy na ten temat. Aby te stale upowszechnić, istotne jest dobre opanowanie techniki spawania przez spawaczy, zapewnienie podgrzewania stali przed spawaniem do odpowiedniej temperatury, kontrola temperatury międzyściegowej, minimalnej temperatury wykonania spoiny oraz usuwanie wodoru dyfundującego (atomowego) przez wygrzewanie stali po spawaniu w temperaturze 225-250 oC przez okres 2÷4 godzin. ) Dr inż. Mieczysław Cenin jest emerytowanym wykładowcą pedagogiki Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. 2. Wpływ metalurgii na technologię spawania stali czarnych i białych W tabeli 1 stale czarne (średniostopowe) i białe (wysokostopowe) podzielono na stale podatne na pęknięcia na zimno (wodorowo) i stale skłonnością do pęknięć na gorąco (krystalizacyjnie) oraz stale pękające na oba wymienione sposob[...]

 Strona 1