Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Shu Cheng"

Ocena jakości zielonej herbaty poprzez identyfikację chemicznych "odcisków palców" DOI:10.15199/62.2018.9.43


  Technologia NCF oparta jest na analizie reakcji oscylacyjnych1). Kiedy kilka różnych substancji miesza się ze sobą, to stężenia poszczególnych składników nie zmieniają się tak jednostajnie jak w przypadku prostej reakcji chemicznej. Okresowa zmiana stężeń reagentów w czasie i przestrzeni nosi nazwę oscylacji; układ taki, zwany oscylatorem chemicznym, jest przykładem struktur dysypatywnych lub samoorganizujących się2). W latach pięćdziesiątych XX w. Biełousow i Żabotyński3) udowodnili istnienie oscylacji stężeń produktów przejściowych w reakcji utleniania kwasów organicznych bromianem, zachodzącej w obecności jonów metali jako katalizatora (reakcja BZ). Ich doświadczenie zapoczątkowało szczegółowe badania tej reakcji. W latach osiemdziesiątych XX w. reakcja BZ była stosowana głównie jako narzędzie analityczne do wykrywania początkowej rozpuszczalności jonów metali w roztworze4). W stabilnym chemicznym układzie oscylacyjnym na parametry oscylacji (okres i amplituda) wpływał dodatek jonów metalu. Parametry te zmieniały się liniowo wraz z dodatkiem jonów. Badacze opracowali urządzenie CSTR wykorzystujące reakcje BZ5). Ciągłe uzupełnianie reagenta zużywanego w procesie reakcji utrzymuje stabilność oscylacji. Po dodaniu substancji, która została zużyta, zmieniony parametr po kilku cyklach wraca do wartości początkowej. Stwierdzono, że za pomocą tej metody można wykryć różne jony metali, substancje organiczne, leki i witaminy6). Jednak sposób ten nie wykorzystuje w pełni możliwości chemii nieliniowej7), występują tu także oznaczenia w wyznaczeniu wartości badanych parametrów. Nawet jeśli można dokładnie oznaczyć ilość znanej substancji, to nie można przeprowadzić jakościowej analizy nieznanej kompozycji. W układzie zamkniętym oscylacje chemiczne gasną, jeśli substraty reakcji nie są uzupełniane (reakcja w pewnym momencie się zakończy)7). Nieliniowa krzywa potencjał-czas reakcji ujawnia przebieg reakcji od The nonlinear chemical finger[...]

Badanie wykrywania mieszanin węglowodanów metodą nieliniowego chemicznego fingerprintu DOI:10.15199/62.2019.1.1


  Węglowodany są szeroko rozpowszechnione w organizmach żywych i wykorzystywane jako główne źródło energii niezbędnej do utrzymania aktywności życiowej. Glukoza, sacharoza i fruktoza wykazują szczególne funkcje fizjologiczne. Produkty ich przemiany mogą być substratami układu reakcji oscylacyjnej B-Z (reakcja Biełołusowa i Żabotyńskiego)1). Oscylacja chemiczna polega na okresowej zmianie stężeń reagentów w czasie i w przestrzeni, gdy reagujący układ jest daleki od stanu równowagi2). W układzie oscylacyjnym obserwuje się m.in. zmiany przepływów chemicznych, oscylacji chemicznych3), fali oscylacyjnej, a także reakcje chaotyczne. Nieliniowy chemiczny fingerprint (NCF) stanowi nową metodę identyfikacji struktur chemicznych w warunkach, gdy reagujący układ nie osiągnął równowagi chemicznej. Technika ta ma praktyczne zastosowanie w analizie chemicznej, diagnostyce klinicznej, w identyfikacji chińskich surowców stosowanych w lecznictwie (materia medica) oraz w naukach biologicznych4-6). Przedmiotem badań było zastosowanie techniki NCF w chemii analitycznej. Część doświadczalna Materiały i aparatura Stosowano glukozę (cz.d.a.), sacharozę (cz.d.a.) i fruktozę (o czystości odczynników biochemicznych), stężony kwas siarkowy(VI), Carbohydrates are widely distributed in living organism and used as a main source of energy needed maintaining the life activity. Glucose, sucrose and fructose have special physiological function. Products of their conversion can be intermediates in B-Z oscillating reaction system1). Chemical oscillation refers to a phenomenon that some state parameters (such as concentration of chemical components) were periodically changed with the time in the state far away from equilibrium2), including chemical flow, chemical oscillation3), chemical wave and chemical chaos. However, the NCF technology is a new method for identification of chemical structures and evaluation following non-equilibrium chemical theory, which has a[...]

 Strona 1