Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Timing Zhang"

Badanie wykrywania mieszanin węglowodanów metodą nieliniowego chemicznego fingerprintu DOI:10.15199/62.2019.1.1


  Węglowodany są szeroko rozpowszechnione w organizmach żywych i wykorzystywane jako główne źródło energii niezbędnej do utrzymania aktywności życiowej. Glukoza, sacharoza i fruktoza wykazują szczególne funkcje fizjologiczne. Produkty ich przemiany mogą być substratami układu reakcji oscylacyjnej B-Z (reakcja Biełołusowa i Żabotyńskiego)1). Oscylacja chemiczna polega na okresowej zmianie stężeń reagentów w czasie i w przestrzeni, gdy reagujący układ jest daleki od stanu równowagi2). W układzie oscylacyjnym obserwuje się m.in. zmiany przepływów chemicznych, oscylacji chemicznych3), fali oscylacyjnej, a także reakcje chaotyczne. Nieliniowy chemiczny fingerprint (NCF) stanowi nową metodę identyfikacji struktur chemicznych w warunkach, gdy reagujący układ nie osiągnął równowagi chemicznej. Technika ta ma praktyczne zastosowanie w analizie chemicznej, diagnostyce klinicznej, w identyfikacji chińskich surowców stosowanych w lecznictwie (materia medica) oraz w naukach biologicznych4-6). Przedmiotem badań było zastosowanie techniki NCF w chemii analitycznej. Część doświadczalna Materiały i aparatura Stosowano glukozę (cz.d.a.), sacharozę (cz.d.a.) i fruktozę (o czystości odczynników biochemicznych), stężony kwas siarkowy(VI), Carbohydrates are widely distributed in living organism and used as a main source of energy needed maintaining the life activity. Glucose, sucrose and fructose have special physiological function. Products of their conversion can be intermediates in B-Z oscillating reaction system1). Chemical oscillation refers to a phenomenon that some state parameters (such as concentration of chemical components) were periodically changed with the time in the state far away from equilibrium2), including chemical flow, chemical oscillation3), chemical wave and chemical chaos. However, the NCF technology is a new method for identification of chemical structures and evaluation following non-equilibrium chemical theory, which has a[...]

 Strona 1