Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Noszczyk"

Pelet z torfu jako alternatywne paliwo dla stałych nośników energii DOI:10.15199/62.2019.7.6


  Zanieczyszczenie powietrza w Polsce, szczególnie na terenach silnie uprzemysłowionych, takich jak Górny Śląsk, znacznie spadło w porównaniu ze stężeniami rejestrowanymi w latach 70.-90. XX w. Jedną z głównych przyczyn tego stanu były przemiany polityczno- -gospodarcze po 1989 r. Upadek wielu gałęzi przemysłu oraz likwidacja dużej liczby fabryk spowodowała zmniejszenie ilości zanieczyszczeń dostających się do powietrza z tych źródeł. Obecnie, mimo wcześniej zarejestrowanego spadku zanieczyszczeń, ich poziom jest jednym z najwyższych w Europie. Według Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) w pierwszej dziesiątce miast z najbardziej niekorzystnymi wskaźnikami znalazło się aż sześć polskich metropolii. Wielkość emisji w Polsce utrzymuje się na tym samym poziomie, podczas gdy w innych miastach europejskich obserwuje się systematyczny jej spadek1). Według raportu EEA z 2016 r. największy wpływ na pogorszanie jakości powietrza mają emitowane pyły zawieszone (PM2,5 i PM10), tlenki azotu (NOx) oraz ozon troposferyczny (O3). Zanieczyszczone powietrze jest pośrednią lub bezpośrednią przyczyną ok. 47 tys. zgonów rocznie na terenie samej Polski. W skali światowej ginie rocznie ok. 0,5 mln ludzi tylko z powodu złej jakości powietrza, którym oddychają2). Biorąc pod uwagę obecne regulacje prawne, przemysł i duża energetyka mają narzucone ścisłe standardy dotyczące emisji szkodliwych substancji. Należy się zastanowić gdzie, wbrew obiegowej opinii, znajduje się największe źródło zanieczyszczenia (rys. 1). Fig. 1. Division of anthropogenic emissions into individual sources Rys. 1. Podział emisji antropogenicznej na poszczególne źródła 1070 98/7(2019) Prof. dr hab. inż. Leszek ROMAŃSKI - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr. 6/2019, str. 975. Zanieczyszczenia powietrza pochodzenia antropogenicznego emitowane są przez przemysł (17% całkowitej emisji) i transport (10% całkowitej emisji), ale w głównej mierze przez systemy grzewc[...]

 Strona 1