Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA CICHOCKA"

Podatność płaskich wyrobów włókienniczych na formowanie odzieży. Metody oceny DOI:10.15199/60.2015.10.1


  Słowa kluczowe: podatność na formowanie, płaskie wyroby włókiennicze, stopień zmarszczenia szwu Fabric formability into the clothing. Assessment methods There are described three existing methods of assessment of fabric formability, i.e., method of degree of seam puckering, Lindberg's method and Eeg-Olafson’s method. Two first ones can be applied for woven fabrics; whereas the last one - for the knitted ones. Keywords: fabric formability, flat fabrics, degree of seam puckering 1. Wprowadzenie Tendencją, którą można zaobserwować w rozwoju płaskich wyrobów włókienniczych na potrzeby przemysłu odzieżowego jest projektowanie struktur mogących w końcowym efekcie sprostać coraz bardziej wygórowanym oczekiwaniom odbiorców. Jednakże nowoczesne struktury tekstylne często sprawiają problemy podczas konfekcjonowania odzieży, choć z punktu widzenia użytkownika spełniają coraz wyższe ich wymagania związane z komfortem ich użytkowania. Wytworzenie odzieży często wiąże się z problemami w trakcie produkcji, co jest wyzwaniem dla technologów zajmujących się konfekcjonowaniem odzieży. Poddając ocenie płaskie wyroby włókiennicze zauważamy sprzeczne wymagania, co do ich właściwości na różnych etapach produkcji odzieży. Nie tylko specjaliści odzieżownicy, ale także metrolodzy mają problem z obiektywnym wytypowaniem takich cech materiałów włókienniczych, które w gotowym wyrobie przejawiałyby się jego właściwą układalnością, estetycznym wyglądem i dobrym dopasowaniem do sylwetki człowieka. Wyznaczanie tradycyjnych parametrów metrologicznych pozwala jedynie na uzyskanie przybliżonych danych na temat ewentualnego zachowania się materiałów w trakcie procesu konfekcjonowania oraz użytkowania gotowego wyrobu odzieżowego [2-3]. Pożądane byłoby znalezienie zależności pomiędzy mierzalnymi wskaźnikami opisującymi właściwości płaskich wyrobów włókienniczych, a ich podatnością na formowanie odzieży. Wyeliminowałoby to konieczność pierwszego prze[...]

Wpływ personalizacji odzieży na komfort cieplny użytkownika. Wpływ stopnia dopasowania na izolacyjność cieplną odzieży DOI:10.15199/60.2017.11.1


  Definicja personalizacji może być rozumiana jako proces nadawania czemuś charakteru osobistego. Personalizacja odzieży jest terminem trudnym do zdefiniowania ze względu na charakteryzujące ją indywidualne wymiary sylwetki użytkownika, jego osobiste preferencje oraz subiektywne odczucia towarzyszące podczas użytkowania wyrobu odzieżowego. Personalizacja może być postrzegana jako zapewnienie użytkownikowi przede wszystkim komfortu cieplnego, doprecyzowanego także poprzez cechy estetyczne, tj. wzór, kolor, styl ubioru zgodny z tendencjami mody, a także określenie indywidualnego dopasowania wyrobu do użytkownika, które związane jest z izolacyjnością cieplną oraz zapewnieniem optymalnych właściwości termofizycznych. W pierwszej części artykułu podjęto próbę analizy wpływu stopnia dopasowania odzieży na wartość izolacyjności cieplnej, która oddziałuje na komfort cieplny użytkownika. W obecnych czasach na rynku tekstylno-odzieżowym obserwujemy coraz szerszy i zróżnicowany asortyment innowacyjnych wyrobów, w tym odzieży termoaktywnej. Dynamiczny rozwój nastąpił przede wszystkim w dziewiarstwie. Rozwój przędz, nowych oraz zmodyfikowanych włókien, a także materiałów tekstylnych pozwolił na poszerzenie możliwości zapewnienia użytkownikowi komfortu fizjologicznego. W dzisiejszych czasach odzież nie stanowi już tylko warstwy między ciałem człowieka a otoczeniem, lecz spełnia także nowe, dodatkowe funkcje, jak np. odprowadza nadmiar potu i pary wodnej do otoczenia, chroni przed utratą ciepła, zapewnia swobodę ruchów, nie powodując podrażnień i ran skóry, tym samym zwiększając komfort użytkowania oraz może niwelować zapach potu. W ostatnich latach bardzo modne stało się uprawianie sportu, dbałość o aktywność fizyczną oraz prowadzenie zdrowego trybu życia. Rynek ubrań sportowych proponuje klientowi różnorodną gamę produktów do przebywania na świeżym powietrzu w sposób aktywny. Ze względu na wymagania klientów rynek ten ciągle się rozwija, [...]

Wpływ struktury dzianiny na właściwości termofizyczne bielizny termoaktywnej DOI:10.15199/60.2018.07.3


  1. Wprowadzenie Współczesna odzież sportowa powinna gwarantować użytkownikowi ochronę przed niekorzystnymi warunkami klimatycznymi, jak również zapewniać właściwą funkcjonalność w określonych warunkach otoczenia [4]. Bielizna termoaktywna, której główną rolą jest regulacja temperatury użytkownika, ma istotny wpływ na zwiększenie wydajności/efektywności sportowca. W wyrobie dzianym typu bielizna termoaktywna można wyróżnić rozmaite struktury tworzące wyrób. Struktury te są umiejscowione w różnych strefach ciała człowieka, w zależności od funkcji, jaką pełnią w wyrobie. Komfort cieplny, a przede wszystkim komfort użytkowania odzieży, charakteryzowany jest termofizycznymi właściwościami wyrobu. Komfort użytkowania odzieży dotyczy równowagi zachodzącej pomiędzy człowiekiem, odzieżą oraz otoczeniem. Ten rodzaj komfortu definiowany jest jako grupa cech użytkowych odzieży mająca zagwarantować, w subiektywnym doznaniu użytkownika, najkorzystniejsze wypełnienie funkcji opisanych charakterem odzieży, jak również zapewniająca użytkownikowi z jednej strony zadowolenie z potrzeb psychicznych, (w skład których wchodzi komfort sensoryczny, estetyczny i w pewnej części fizjologiczny), z drugiej zaś strony gwarantujący całkowitą sprawność fizyczną wraz z niezawodnością eksploatacyjną, jak i zdatnością do konserwacji [6]. Funkcje fizjologiczne stanowią jedne z najistotniejszych funkcji odzieży. Wiele czynników powiązanych z parametrami wyrobu oraz strukturą odzieży, jej przeznaczeniem, odpowiednimi warunkami użytkowania, jak również osobistymi cechami organizmu użytkownika, wpływa istotnie na komfort fizjologiczny użytkowania. W warunkach normalnych człowiek wydziela pot w ilości 0,5 do 1 litra na dobę. Jednakże przy wzmożonej aktywności fizycznej i w warunkach wysokiej temperatury otoczenia ilość ta wzrasta i człowiek wydziela go znaczniej więcej [10]. W stanie spoczynku największa ilość potu obserwowana jest na czole, natomiast podczas akt[...]

Próba oceny stopnia dopasowania odzieży do użytkownika na przykładzie wybranego asortymentu odzieży DOI:10.15199/60.2019.03.2


  Komfort cieplny W dzisiejszych czasach dynamiczny postęp nowych technologii na rynku tekstylno-odzieżowym przyczynił się do dostępności szerokiego i zróżnicowanego asortymentu wyrobów odzieżowych. Przede wszystkim widoczny jest gwałtowny rozwój przemysłu pończoszniczego. Nikt nie przypuszczałby, że obecnie zakup rajstop może być tak skomplikowaną czynnością. Najprawdopodobniej sytuacja ta wynika z rozmaitości kolorystycznej, nowoczesnego wzornictwa, czy też dostępnej różnej grubości rajstop, a czasem ich specjalnych właściwości. Wszystkie te czynniki wpływają na zaspokojenie komfortu psychologicznego użytkownika. Producenci rajstop wprowadzają na rynek wiele nietypowych nowości np. rajstopy ze specjalną konstrukcją podnoszącą pośladki, pomagające w walce z cellulitem, czy też rajstopy dające przyjemne uczucie chłodzenia. Bardzo ważną cechą wyrobów pończoszniczych jest odpowiednie ich dopasowanie do ciała użytkownika, gdyż oddziałują one na jego komfort fizjologiczny. Komfort cieplny pełni funkcję ochrony organizmu przed utratą ciepła, stosowany jest do oceny odzieży, stanowi również podstawę komfortu fizjologicznego, dlatego też można spotkać się z pojęciem komfortu termofizjologicznego [1,2]. Zadaniem komfortu cieplnego jest odczuwanie przez użytkownika stanu zadowolenia, w którym nie jest mu ani za gorąco, ani za zimno. Między człowiekiem a otoczeniem dochodzi do ciągłej wymiany ciepła. Organizm ludzki pod wpływem przemian metabolicznych produkuje określoną ilość ciepła. Część wytworzonej energii wykorzystywana jest do wykonywania pracy, natomiast pozostała ilość wytworzonego ciepła musi być odprowadzona do otoczenia [2]. Dzięki właściwemu działaniu funkcji fizjologicznych organizmu możliwe jest utrzymanie przez człowieka temperatury na stałym poziomie. Mechanizm termoregulacji odpowiedzialny jest za wytworzenie niezbędnej ilości ciepła i pozbycie się jego nadmiaru. Rzadko dochodzi do sytuacji, w której ilość wydzielonego[...]

Ocena izolacyjności cieplnej tkanin przeznaczonych na odzież chroniącą przed wysoką temperaturą DOI:10.15199/60.2015.1.4


  Evaluation of thermal insulation of fabrics for clothing protecting against the high temperature The aim of work was to conduct research, how the structure of textile packages with the use of aluminised glass and basalt fabrics influence the thermo-physiological comfort of user in the protective clothing. To achieve this purpose in addition to the aluminized fabrics, two thermo-insulation inserts were examined. All of chosen materials were tested to determine thermal properties of textiles necessary to create the protective clothing with the aluminised basalt fabric content, which in the next step of research will be able to constitute clothing packages. To evaluate the heat insulation the tests were done on the Alambeta device. This device enables to assess parameters of heat flux transport through textiles in defined conditions. Analysis of obtained results of thermal insulation showed that the aluminised basalt fabrics have thermal properties similar or even better comparing to the aluminised glass fabrics. 1. Wprowadzenie Izolacyjność cieplna jest podstawową funkcją odzieży, która określa zdolność odzieży do wymiany ciepła pomiędzy ciałem człowieka a otoczeniem. Wymiana ciepła zależy od właściwości tekstyliów, między innymi od izolacyjności cieplnej każdej warstwy tworzącej odzież. Podstawową izolację w odzieży stanowią warstwy nieruchomego powietrza znajdującego się między warstwami wyrobu włókienniczego. Ocena izolacyjności cieplnej polega na wykonaniu pomiaru wskaźników określających przenikanie ciepła przez wyroby odzieżowe. Ilościowa ocena izolacyjności cieplnej określana jest m.in. poprzez pomiar współczynnika przewodności cieplnej. Przewodność cieplna to zdolność materiału do przekazywania ciepła poprzez przewodzenie. Określona zostaje ilość ciepła przewodzonego przez ciało stałe, która jest wprost proporcjonalna do gradientu temperatury, pola powierzchni prostopadłego do strumienia i jednostki czasu oraz odwrotnie [...]

Etapy wirtualnego projektowania odzieży chroniącej przed wysoką temperaturą przy wykorzystaniu komputerowego systemu wspomagania projektowania DOI:10.15199/60.2015.12.2


  Słowa kluczowe: projektowanie odzieży, komputerowe systemy wspomagania i projektowania, odzież ochronna Stages of designing the virtual clothing protecting against heat using computer-aided design system The aim of the study was to prepare and develop the essential elements for the implementation of virtual simulation of clothing protecting against heat in order to carry out the next steps of the clothing modeling in three-dimensional space. In this manner it's possible to demonstrate the potential of computer system-aided design and a new approach to the design process on the example of the project of clothing protecting against the high temperature. The work has been done using the Lectra CAD system. The software of CAD system used in the project included modules enabling to generate and to model the forms of clothing, its visualization, as well as the virtual simulation of clothing taking into account the sewing process in MODARIS. Hardware device such as DIGITIZER was used to allow the digitization of data. Keywords: clot' designing, CAD System, protective clothing Etapy wirtualnego projektowania odzieży chroniącej przed wysoką temperaturą przy wykorzystaniu komputerowego systemu wspomagania projektowania Wprowadzenie Celem podjętych badań było przygotowanie i opracowanie niezbędnych elementów do realizacji wirtualnej symulacji odzieży chroniącej przed wysoką temperaturą [1], które pozwolą w kolejnych etapach przeprowadzić modelowanie w trójwymiarowej przestrzeni, ukazując tym samym potencjał komputerowego systemu wspomagania projektowania oraz nowego podejścia do procesu projektowania na przykładzie projektu odzieży chroniącej przed wysoką temperaturą. Konstrukcja i modelowanie form odzieżowych to proces żmudny, który jednocześnie od konstruktora wymaga doświadczenia oraz wieloletniej pr[...]

Analiza porównawcza wartości pomiarów temperatury pomiędzy dwoma urządzeniami na przykładzie wybranego asortymentu odzieży DOI:10.15199/60.2019.04.1


  Obecnie na rynku tekstylno-odzieżowym dostępny jest różnorodny asortyment wyrobów tekstylnych. Rozwój technologii nowych materiałów oraz sposobu ich wytwarzania opiera się na coraz bardziej innowacyjnych maszynach, urządzeniach i aparatach umożliwiających badania określonych parametrów materiałów, bądź gotowych wyrobów odzieżowych. Aktualnie coraz większą uwagę zwraca się na dokładność otrzymywanych wyników badań. Wobec tego bardzo często prowadzone są analizy porównawcze pomiędzy wynikami badań otrzymanymi w wyniku przeprowadzonego badania na dwóch różnych urządzeniach. Jednym z takich urządzeń jest manekin termiczny. Jest on głównie stosowany do badań nad komfortem cieplnym, a swoją budową odzwierciedla sylwetkę człowieka (kobietę, mężczyznę lub dziecko). Badania wykonywane na manekinie termicznym prowadzone są na pojedynczym, wybranym elemencie, bądź na zestawie odzieży. Na podstawie pomiarów otrzymywanych za pomocą manekina termicznego oblicza się oraz ocenia izolacyjność cieplną odzieży [1]. Historia manekina termicznego sięga lat czterdziestych XX wieku. Wówczas z miedzi wykonano pierwszy, jednosegmentowy manekin dla amerykańskiej armii. W 1956 roku Mecheels z Hohenstein dokonał odkrycia modelu skóry, dzięki któremu możliwe było uzyskiwanie pomiarów temperatury i wilgotności. Umbach przy zastosowaniu metalowej porowatej płytki ulepszył model skóry o możliwość wydzielania potu. Następnie w 1964 roku opracowano pod kierunkiem Mecheelsa pierwszy, wielosegmentowy manekin z funkcją chodzenia pod nazwą "Charlie 1". W 1973 r. w Danii zbudowano manekin z plastiku, z funkcją poruszania się [2, 3]. Także w Danii, w roku 1989, wykonano pierwszy żeński manekin, który oprócz poruszania się, posiadał także możliwość symulacji odczuwania komfortu cieplnego [3]. Kolejnym krokiem rozwoju manekinów termicznych było wyposażenie ich w dodatkowe funkcje, tj. pocenie się czy oddychanie. W kolejnych latach opracowano manekiny umożliwiające [...]

 Strona 1