Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Robert Musiał"

Ekrany akustyczne - podstawowe założenia projektowania DOI:10.15199/2.2016.10.1


  W artykule przybliżono problematykę ekranów akustycznych, a w szczególności wymagania, jakie powinny spełniać, zwracając szczególną uwagę na ich poprawne posadowienie.Zprzyrostem liczby pojazdów samochodowych w Polsce (ok. 5,2 mln w roku 1990 i ok. 22 mln w roku 2010) wzrósł stopień obciążenia środowiska hałasem drogowym. Sposobem na jego zmniejszenie jest budowa ekranów akustycznych i zastosowanie cichych nawierzchni. Te pierwsze zmniejszają poziom hałasu o kilkanaście, a drugie o kilka decybeli. Ekrany akustyczne narażone są na działanie sił zewnętrznych, pochodzących od parcia wiatru, dynamicznego ciśnienia powietrza od przemieszczających się pojazdów, ciężaru własnego oraz dynamicznego uderzenia śniegu odrzucanego przez pojazdy obsługi drogowej. Istotnym z punktu widzenia użytkowników wymogiem jest wygląd zewnętrzny ekranów. Zabrudzone lub odrapane ściany budzą u uczestników ruchu drogowego i pieszych negatywne odczucia. Należy pamiętać, że ruch odbywa się często przez dłuższy czas w tunelu ciągnących się ekranów, odsłaniających jedynie na chwilę tereny sąsiadujące z obiektami drogowymi. Stąd tak ważne jest umiejętne ich zaprojektowanie, łącznie z adaptowaniem ekranów w możliwie największym stopniu do otaczającego środowiska, np. przez obsadzenie paneli roślinami pnącymi albo wykonaniem ich z naturalnych materiałów (wały ziemne, ściana drzew). W sytuacji niemalże trwałej obecności ekranów akustycznych w przestrzeni wokół nas, najważniejsze wymagania dotyczą poprawnego zaprojektowania konstrukcji ekranu i zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom dróg i ludziom przebywającym w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Punktem wyjściowym dla spełnienia powyższych wymogów powinno być prawidłowe posadowienie ekranów akustycznych.Ekrany akustyczne Informacje ogólne Ekran akustyczny jest sztuczną (budynki, ekrany) fot.1, lub naturalną (nasypy, pasy zieleni) fot. 2, przeszkodą na d[...]

 Strona 1