Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ MORACZEWSKI"

Włókniny wełniane jako ekologiczne wkłady do ekskluzywnych wyrobów tekstylnych

Czytaj za darmo! »

Polskie owczarstwo i produkcja wełny krajowej dla przemysłu wełniarskiego w ostatnich 30 latach przechodziło różne fazy przeobrażeń. Obraz tych przeobrażeń jest następujący: - początkowo stały postęp ilościowy i jakościowy tej gałęzi gospodarki, - osiągnięty stan kulminacji i zatrzymanie się rozwoju ilościowego pogłowia owiec przy jednoczesnej poprawie wydajności wełny, - stan upadku w now[...]

Recykling tekstyliów

Czytaj za darmo! »

Odpady są ubocznym produktem wszystkich rodzajów działań człowieka. Ludzie produkują odpady kiedy pracują, wypoczywają, a nawet kiedy walczą o ochronę środowiska. Ale homo sapiens nie byłby sobą, gdyby nie potrafił zarobić na własnych śmieciach. Obecnie gospodarka odpadami jest gigantycznym przemysłem, a jeszcze do początków XX wieku biznesem tym na poważnie nikt się nie zajmował.Wszelkie odpady [...]

Internetowa baza danych jako narzędzie rozpowszechniania informacji o produktach włókninowych i ich producentach

Czytaj za darmo! »

Rozwój Internetu począwszy od sieci wykorzystywanej przez naukowców i ośrodki badawcze, poprzez sieć komunikacyjną dla społeczeństwa aż do sieci wykorzystywanej przez biznes spowodował zmiany w sposobie działania przedsiębiorstwa [1]. Zaobserwowano powstanie nowych systemów ukierunkowanych na potrzeby klienta (ang. client-centric) [9], których celem jest zwiększenie znaczenia przedsiębiorstwa ja[...]

Metoda sterowania barierowością pyłoochronnych kompozytów włókninowych przeznaczonych na odzież ochronną

Czytaj za darmo! »

1. Pyłoochronne materiały przeznaczone na odzież ochronną i ich wymaganiaW technice istnieje duża liczba stanowisk pracy, gdzie występują narażenia na działanie pyłów i ich aerozoli o wyjątkowej szkodliwości. Można tu wymienić prace:- przy usuwaniu azbestu i zanieczyszczeń powietrza pyłami azbestu,- z pylącymi agrochemicznymi środkami alergizującymi występującymi w rolnictwie (pestycydy, nawozy [...]

 Strona 1