Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Adriana Nowicka-Połeć"

Pumpkin (Cucurbita sp.) as a source of health-beneficial compounds with antioxidant properties Dynia (Cucurbita sp.) jako źródło prozdrowotnych związków o charakterze antyoksydacyjnym DOI:10.15199/62.2015.6.10


  Twelve cultivars of 3 pumpkin species (Cucurbita sp.) were extd. with 80% MeOH. The exts. were analyzed for contents of phenolic compds. by high-performance liq. chromatog. and for antioxidant properties by 2 spectroscopic methods: ferric ion-reducing ability of plasma and a 2,2-diphenyl- 1-picrohydrazyl-radical-based one. Six phenolic acids (p-hydroxybenzoic, chlorogenic, caffeic, syringic, p-transcoumaric and ferulic acids) and one flavonoid (rutin) were found in the exts. Significant differences obsd. for the tested cultivars suggest various health-promoting qualities of particular pumpkin genotypes. Aktywne roślinne metabolity wtórne z grupy związków fenolowych (polifenole i hydroksykwasy karboksylowe) były ekstrahowane 80- proc. metanolem z miąższu dwunastu odmian należących do trzech gatunków dyni (Cucurbita sp.). Metodą Folina i Ciocalteu oznaczano sumę fenoli, a techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC UV-Vis) dokonano identyfikacji 6 kwasów fenolowych (kwas p-hydroksybenzoesowy, chlorogenowy, kawowy, syryngowy, p-trans-kumarowy oraz ferulowy) oraz jednego flawonoidu (rutyna). Badano również aktywność antyoksydacyjną ekstraktów, a odnotowane statystycznie istotne różnice w uzyskanych wynikach wskazują na istnienie dużego zróżnicowania pod względem walorów prozdrowotnych pomiędzy badanymi odmianami oraz gatunkami dyni. Od wielu lat konsumenci przejawiają niesłabnące zainteresowanie zdrowym stylem życia. Świadomie wybierają oni produkty żywnościowe charakteryzujące się korzystnym wpływem na ich zdrowie. Z tego powodu nie tylko w przemyśle rolno-spożywczym, ale również w chemii i technologii żywności zwraca się szczególną uwagę na źródła naturalnych antyoksydantów pochodzenia roślinnego1). Rosnące zagrożenie chorobami cywilizacyjnymi sprawia, że poszukuje się gatunków roślin uprawnych o silnych właściwościach prozdrowotnych2). Dynia (Cucurbita sp.) jest jednoroczną rośliną z rodziny dyniowatych (Cucu[...]

 Strona 1