Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"A. Moczko"

Badania cech betonu w konstrukcji wsporczej kopuły Hali Stulecia we Wrocławiu DOI:10.15199/33.2015.11.29


  Przedstawione wyniki badań dokumentują obecny stan techniczny betonu w konstrukcji wsporczej kopuły Hali Stulecia weWrocławiu po upływie ok. 100 lat. Są unikatowym źródłem informacji o jakości betonu z początku XX w. Badania wykazały m.in., że cechy wytrzymałościowe betonu pozwalają na oszacowanie jego klasy wytrzymałości jako C20/25. Na podkreślenie zasługuje uzyskana wartość nasiąkliwości, wynosząca średnio ok. 4,3%, którą biorąc pod uwagę poziom technologii betonu na początku ubiegłego wieku, uznać należy za nadspodziewanie dobrą. Słowa kluczowe: beton,właściwościmechaniczne, nasiąkliwość, karbonatyzacja.Hala StuleciaweWrocławiu została oddana do użytkowania w 1913 r. z okazjiWystawy Stulecia, zorganizowanejwcelu uczczenia setnej rocznicy zwycięstwa nad Napoleonem. Pomysłodawcą, a zarazemgłównymprojektantem tej niezwykłej konstrukcji był niemiecki architekt i konstruktor Max Berg. 13 lipca 2006 r. Hala Stulecia została wpisana na Listę ŚwiatowegoDziedzictwaUNESCOjako pionierskie osiągnięcie inżynierii i architektury XX stulecia. Konstrukcję Hali Stulecia tworzą dwa niezależne żelbetowe układy konstrukcyjne. Podstawę stanowi układ czterech głównych filarów podporowych (fotografia 1), tworzących cztery wielkie arkady absyd o rozpiętości 41miwysokości 16,7m, a górną część konstrukcji kopuła o średnicy 65 m i wysokości 23 m, składająca się z 32 żelbetowych żeber opartych u dołu na rozciąganympierścieniu głównym, a u góry związanychwściskanympierścieniu betonowym o średnicy 14,4 m [1]. Wartykule przed[...]

Wykorzystanie efektu termosprężystego do określenia rozkładu naprężeń w próbce z karbem DOI:10.15199/148.2018.5.4


  Do analizy rozkładu i wartości naprężeń w konstrukcjach nośnych powszechnie wykorzystuje się obliczenia numeryczne, między innymi oparte na metodzie elementów skończonych. Takie podejście pozwala na uzyskanie przestrzennego stanu naprężeń i przemieszczeń analizowanego obiektu, pod warunkiem odwzorowania jego postaci geometrycznej (budowa modelu geometrycznego i dyskretnego) oraz zidentyfikowania warunków brzegowych: utwierdzeń i obciążeń. W przypadku złożonych konstrukcji budowa modelu obliczeniowego jest procesem czasochłonnym i kosztownym, wiążącym się z błędami wynikającymi z dokładności odwzorowania modelu geometrycznego, jakości modelu dyskretnego, a także niepewności i uproszczeń związanych z warunkami brzegowymi. Jakość danych wejściowych do symulacji oraz fakt, że metoda elementów skończonych jest metodą przybliżeń, powoduje, że uzyskiwane wyniki, w przypadku złożonych konstrukcji, wymagają weryfikacji na obiekcie rzeczywistym. Do tego celu wykorzystuje się różne techniki pomiarowe. Do kontaktowych metod pomiaru należą między innymi badania tensometryczne i ekstensometryczne. Do metod optycznych: badania z wykorzystaniem światłowodowej siatki Bragga (FBG), elastooptycznej warstwy powierzchniowej, czy cyfrowej korelacji obrazu (DIC). Do pomiaru naprężeń najpowszechniej wykorzystuje się metodę tensometryczną, ze względu na prostotę i stosunkowo niskie koszty pomiaru. Jej głównym ograniczeniem jest odczyt wartości naprężeń uśredniony na długości tensometru, a także to, że jest to metoda kontaktowa. Jedną z optycznych metod polowych, pozwalającą na bezkontaktowy pomiar naprężeń powierzchniowych, jest termosprężysta analiza naprężeń (TSA). Metoda ta umożliwia również między innymi wykrywanie pęknięć zmęczeniowych [1], a także wyznaczanie granicy termosprężysto-plastycznej materiałów [2], co stanowi jej dużą zaletę. Wykorzystywany w tej metodzie efekt termosprężysty jest zjawiskiem zachodzącym w zakresie odkształceń spr[...]

Model obiektu w SIMIT SCE połączony z fizycznym PLC

Czytaj za darmo! »

Rozwiązując problem sterowania procesem fizycznym z użyciem sterownika PLC, należy sporządzić przede wszystkim odpowiedni opis obiektu. Automatyk szuka zatem matematycznego modelu w postaci układu zależności zachodzących w procesie, którego rozwiązanie dawałoby wyniki zgodne z obserwacjami.Współczesne środowiska wspomagania projektowania układów automatyki pomagają użytkownikom projektować [...]

 Strona 1