Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jagoda Kowalska"

The properties of photoreactive pressure-sensitive adhesives with various adhesion promoters Właściwości fotoreaktywnych klejów samoprzylepnych zawierających różne promotory adhezji DOI:10.15199/62.2016.9.18


  The effect of N-vinylpyrrolidone (3% by mass) was compared with those of com. adhesion promoters on shear strength (cohesion), peel adhesion, tack (stickiness), and shrinkage of the pressure-sensitive adhesives (PSA) produced by radical copolymerization of an EtOAc-dild. mixt. of 2-ethylhexyl acrylate, Bu acrylate and acrylic acid at boiling. The PSA composition with N-vinylpyrrolidone promotess showed the higher adhesion and tack than that with com. promoters at optimum shrinkage and cohesion values. Przedstawiono wyniki badań wpływu promotora adhezji N-winylopirolidonu oraz handlowych promotorów adhezji Byk 4510, Dynasylan UN3265 oraz Momentive A1130 na kohezję, adhezję, kleistość i skurcz klejów samoprzylepnych. Badania przeprowadzono na 5 kompozycjach ze stałym udziałem promotora adhezji o stężeniu 3% mas. Wartość skurczu kompozycji z dodatkiem promotora adhezji uległa zahamowaniu po 7 dniach. Kompozycja zawierająca N-winylopirolidon wykazywała najlepsze właściwości: wyższe wartości adhezji oraz kleistości przy zachowaniu optymalnych wartości skurczu oraz kohezji. Samoprzylepne kleje stosowane jako materiały do produkcji taśm montażowych, samoprzylepnych etykiet, foli ochronnych oraz foli dekoracyjnych są klejami, które poprzez swoje lepko-sprężyste właściwości mogą być użyte do połączeń, w których istotną rolę spełnia samoprzylepność, zarówno w trakcie aplikacji, jak i w gotowym połączeniu1). Fotoreaktywne poliakrylany należą do najmłodszej grupy surowców w sektorze klejów samoprzylepnych2). Coraz częściej obserwuje się zastosowani[...]

Mechanical properties of photoreactive pressure-sensitive adhesives with N-vinylpyrrolidone Właściwości mechaniczne fotoreaktywnych klejów samoprzylepnych z N-winylopirolidonem DOI:10.15199/62.2016.6.30


  Cohesion, adhesion and shrinkage of title N-vinylpyrrolidone- contg. (1-10% by mass) adhesives crosslinked with varying doses of UV radiation 15-50 mJ/cm2 were detd. The increasing radiation doses resulted in increasing the cohesion and decreasing the tack and adhesion. The lowest value of shrinkage was obsd. for the adhesive contg. 2% of N-vinylpyrrolidone. Przedstawiono wyniki badań wpływu N-winylopirolidonu (promotor adhezji) na kohezję, adhezję, kleistość i skurcz klejów. Badania przeprowadzono na 6 kompozycjach ze zmiennym udziałem promotora adhezji (0-10% mas.). Zaobserwowano wzrost wartości adhezji, kleistości oraz kohezji wraz ze wzrostem stężenia N-winylopirolidonu w kompozycji. Skurcz kompozycji z dodatkiem promotora adhezji uległ zahamowaniu po 7 dniach. Samoprzylepne kleje stosowane jako materiały do produkcji taśm montażowych, samoprzylepnych etykiet, folii ochronnych oraz folii dekoracyjnych są klejami, które dzięki swoim lepkosprężystym właściwościom mogą być użyte do połączeń, w których istotną rolę odgrywa samoprzylepność, zarówno w trakcie aplikacji, jak i w gotowym połączeniu1). Fotoreaktywne poliakrylany należą do najmłodszej grupy surowców w sektorze klejów samoprzylepnych2). Ich synteza polega na klasycznej polimeryzacji rodnikowej prowadzonej w organicznych rozpuszczalnikach, które w późniejszym etapie produkcyjnym mogą być odzyskane i zawrócone do syntezy. Fotoreaktywność kleju uzyskuje się poprzez zastosowanie monomerów akrylanowych mających w swojej strukturze fotoreaktywne grupy chro[...]

 Strona 1