Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA BOTOR-PROBIERZ"

Capabilities of Al2O3 nanolayer formation on carbon fibers by CVD method

Czytaj za darmo! »

Carbon fibers are characterized as materials with low oxidation resistance in an oxidative environment and chemical reactivity limits their application in metal-matrix composites. To widen the application of carbon fibers in a metal composite some form of coating is needed which may improve their oxidation resistance at high temperatures and to give the possibility of the fiber/matrix interfacial reaction control [1÷4]. In fact, several techniques such as chemical vapor deposition (CVD), physical vapor deposition (PVD), the solgel method and other modern techniques can be used to provide coating for carbon fibers. Alumina coating in comparison with other coatings seems to be very attractive, simply because of the low precursor material price. The most frequent technique used to obtain oxide coatings like alumina, silica, zirconia and titania is the sol-gel method. In the case of an organometallic solution application, fibers are passed through a solution and the coating is formed by hydrolysis of the organometallic compounds. The oxide coating homogeneity and thickness can be controlled by the appropriate selection of the solution concentration, immersion time and temperature [1, 3÷7]. Alumina coatings obtained on the carbon fibers by sol-gel method only partially prevent the oxidation of carbon because of the presence of pores [3]. However some authors [6] report that the porous alumina coatings obtained on fibers by sol-gel act not only as diffusion barriers (improving the oxidation resistance of carbon fiber and preventing harmful CF/Al interfacial reactions), but also promote wettability and relieve thermal stress concentration between the carbon fibers and the aluminum matrix. The other technique used to obtain thin al[...]

Charakterystyka połączeń magnezu i stopu AZ91 z komponentami węglowymi

Czytaj za darmo! »

Magnez jako metaliczne tworzywo konstrukcyjne jest aktualnie przedmiotem szczególnie intensywnych prac badawczych i aplikacyjnych, których celem jest uzyskanie wyrobów o małej gęstości i niskiej cenie. Badania koncentrują się na dwóch podstawowych grupach zagadnień. Jedna ma charakter typowo materiałowy - dotyczy zwiększenia właściwości użytkowych poprzez uzyskanie nowych stopów oraz kompozy[...]

Możliwości wytwarzania powłok technologicznych na włóknach węglowych

Czytaj za darmo! »

Wytworzenie wytrzymałego, stabilnego połączenia pomiędzy włóknami a osnową było i jest podstawowym problemem występującym podczas produkcji materiałów kompozytowych z osnową metalową. Ze względu na konfigurację przestrzenną włókien w tym typie kompozytów (rowing, tkaniny, maty, włókna krótkie) jedynym skutecznym rozwiązaniem są procesy ciekłofazowe, które wymagają zapewnienia dobrej zwilżalności włókien stopem metalu. Zatem oprócz odpowiedniego składu chemicznego stopu konieczny jest odpowiedni stan fizykochemiczny powierzchni włókien. Zabiegi modyfikacji powierzchni zbrojenia włóknistego polegają na wytworzeniu powłoki umożliwiającej utworzenie korzystnego połączenia z osnową. Powłoka z punktu widzenia procesu konsolidacji komponentów może być nietrwała lub trwała. Powłoka ni[...]

 Strona 1