Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marian SZCZYKULSKI"

Application of time concepts from the MARTE profile in a Model- Driven Development case study DOI:10.15199/48.2015.11.43

Czytaj za darmo! »

Behavior of a complex system can be designed using state machines of the system classes. Using a Model-Driven Development approach models are transformed into an executable code. Structural and behavioral models can be extended with time concepts from the Modeling and Analysis of Real-Time and Embedded Systems (MARTE) profile. The refined models are used in transformation. We presented a case study of a home alarm system that illustrates an application development methodology. It was used in verification of the approach implemented in Framework for eXecutable UML (FXU). This MDD tool, used for development of an C# application from UML classes and state machines, was extended with the support of MARTE time concepts. Streszczenie. Złożone systemy są modelowane z użyciem maszyn stanowych. Transformacje modeli służą do budowy wykonywalnych aplikacji. Modele mogą być uszczegóławiane z wykorzystaniem pojęć czasowych zdefiniowanych w profilu MARTE. W pracy przedstawiono projekt systemu alarmowego ilustrującego modelowanie pojęć czasowych. Transformacja i realizacja aplikacji systemu była wykonana przy pomocy FXU - narzędzia do automatycznej generacji kodu z klas i maszyn stanowych, wspierającego transformacje modeli ze specyfikacją czasu z profilu MARTE. Wykorzystanie pojęć czasu z profilu MARTE w wytwarzaniu oprogramowania opartym na modelach Keywords: code generation, UML, state machines, MARTE profile, C#, time modeling. Model-Driven Engineering Słowa kluczowe: generacja kodu, UML, maszyny stanowe, profil MARTE, C#, modelowanie czasu, inżynieria oparta na modelach. Introduction Model-Driven Development (MDD) assists in reliable transformation of modelled system concepts into an executable code [1]. Behavior of complex systems can be designed with state machines of system classes. Non-functional requirements, especially time-related are important notions in a system modeling. Early versions of UML (1.x) were already supported by the standard[...]

 Strona 1