Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Nykiel"

Możliwości zachowania cech architektury regionalnej w Kotlinie Kłodzkiej DOI:10.15199/33.2015.11.55


  Współczesne próby utrzymania cech architektury regionalnej (wernakularnej) na terenach wiejskich Kotliny Kłodzkiej, to zagadnienie trudne ze względu na szybko niszczejące zasoby zabudowy regionalnej, wzniesionej najczęściej przed 1945 r. oraz dużą swobodę realizacji nowych budynków, najczęściej katalogowych, obcychmiejscowymtradycjom. Celemartykułu jest pokazanie sposobów utrzymania cech regionalnej architektury kłodzkiej przez prawidłowo prowadzone remonty, a także organizowanie konkursów architektonicznych na współczesną zabudowę. Słowa kluczowe: zachowanie cech regionalnych, Kotlina Kłodzka. Abstract. The contemporary attempt to sustain the regional characteristics of local architecture of the Klodzko Valley’s countryside has to be considered as a difficult challenge especially regarding the rapid aging and decay of vernacular buildings that were put up before 1945. Moreover a lack of clear and define guidelines for new architecture allows introducing alien forms, mostly coming from house catalogues, that stay in discordant relation with the traditional landscape. A mail goal of the article is stating the preservation measures such as apposite renovations and architectural competitions that are or ought to be undertaken in order to keep the regional tradition alive. Keywords: difference, revitalization, Klodzko Valley.Zachowanie tradycyjnej zabudowy w Polsce jest tematem dyskutowanym i jeszcze niedokładnie zbadanym. Architekci analizują cechy architektury regionalnej imechanizmy jej powstawaniawcelu doskonalenia współczesnych rozwiązań projektowych. Po 1945 r. na ziemiach zachodnich, w tymziemi kłodzkiej, w związku z całkowitą wymianą ludności zamieszkującej te tereny, została zerwana ciągłość tradycji i niewystępował już naturalny proces kontynuacji dawnych cech w miejscowym budownictwie. Obecnie zachowanie cech regionalnych, przez właściwąmodernizację istniejącej zabudowy i odpowiednie projektowanie nowych ob[...]

 Strona 1