Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Michał SZUDYGA"

Magnetometric diagnostics of constructional steels

Czytaj za darmo! »

Współczesna eksploatacja zmierza w kierunku metod diagnostycznych wczesnego wykrywania procesów degradacyjnych. Defekty ciągłości geometrycznej materiału lub struktury generowane procesami zmęczeniowymi ujawniają się dopiero w końcowej fazie życia w materiale elementu. Właściwości fizyczne materiałów ferromagnetycznych sprawiają, że ich podstawowe parametry magnetyczne i elektryczne zmieniają się wraz z procesami mechanicznymi. Zmiany te są źródłem informacji o materiale jak przedstawiono w artykule na przykładzie próbek klepsydrycznych. (Magnetyczna diagnostyka stali konstrukcyjnych). Abstract.. The aim of present-day diagnostics is to recognise degradation processes as early as possible. The material geometrical continuity or structure defects generated by fatigue processes reveal [...]

Submicron particles emission control by electrostatic agglomeration DOI:10.15199/48.2017.02.52

Czytaj za darmo! »

Electrostatic precharger/agglomerator based on AC electric field charging principle is presented in this paper. The device is formed by a set of two discharge electrodes separated by a set of two parallel grids placed at both sides of each discharge electrode. The particles are charged by ionic current emitted by the discharge electrodes and flow in transversal alternating electric field generated by the grids. Because of oscillatory motion of the particles, particles of different mobilities can collide and coagulate. Number collection efficiency of PM2.5 particles was higher than 93%. Streszczenie. W artykule przedstawiono elektryzator/aglomerator zbudowany na bazie elektryzatora przemiennonapięciowego. Urządzenie składa się z dwóch zestawów elektrod wyładowczych oddzielonych dwiema równoległymi siatkami umieszczonymi po obu stronach elektrod wyładowczych. Przepływające cząstki są ładowane prądem jonowym emitowanym z elektrod wyładowczych w poprzecznym zmiennym polu elektrycznym. Cząstki poruszające się ruchem oscylacyjnym zderzają się i koagulują. Skuteczność oczyszczania cząstek PM 2.5 jest większa od 93%. Elektryzator/aglomerator zbudowany na bazie elektryzatora przemienno-napięciowego Keywords: Electrostatic precipitation, submicron particles, particles agglomeration, PM removal Słowa kluczowe: Odpylanie elektrostatyczne, cząstki submikronowe, aglomeracja cząstek, usuwanie cząstek 1. Introduction Well known drawback of electrostatic precipitators is its minimum collection efficiency in the submicron (0.1-1 m) size range [1, 2]. Larger particles are easily removed due to high electrostatic forces on electrically charged particles, while smaller than 100 nm are deposited onto the larger ones due to diffusion and electrophoresis forces, or Brownian motion. The electric charge on submicron particles is too small for the electric force to overcome gas drag force, and phoretic forces and Brownian motion are too weak to cause th[...]

 Strona 1