Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Adam Jastrzębski"

Technika i technologia spawania elektrodą otuloną


  Spawanie elektrodami otulonymi, pomimo rozwoju bardziej wydajnych metod na montażu, przy naprawach, przy spawaniu elementów zawiesi, obciążonych dynamicznie i termicznie pieców obrotowych cementowni i rurociągów ciśnieniowych elektrowni i rafinerii jest nadal niezastąpione. Niektórzy się zastanawiają po co uczyć spawaczy teorii jeśli spawać mogą nauczyć się przez praktyczny trening. W tym artykule pokażemy, że "ścisłowca" można nauczyć spawania przez powtarzanie teorii czyli przez programowanie mózgu. Polska metoda szkolenia spawaczy TKS poprzez celowe działanie i wykorzystanie przez instruktora precyzyjnej teorii podczas treningu pozwala trzykrotnie zmniejszyć czas szkolenia i nauczyć spawać 80% populacji, z której tylko 20% osób ma zdolności do spawania. Dotychczas zatrudniające głównie techników zakłady remontowe energetyki aby wyszkolić 2 super spawaczy do spawania kotłów w elektrowni, musiały na kurs skierować 100 spawaczy. Wyszkolonymi osobami były osoby o uzdolnieniach humanistycznych. Pozostali nie otrzymując premii za styki sami odchodzili do firm produkujących mniej odpowiedzialne konstrukcje stalowe. Posiadając możliwość uczenia precyzyjnych ruchów kończyn, w celu adaptacji metody TKS do ręcznego spawania, podjęto się precyzyjnego opisania spawania elektrodą zasadową. W oparciu o właściwości żużla i sposób topienia elektrody porównano też techniki wykonania przetopu i lica elekrodą celulozową, rutylową i zasadową1. Kontekst historyczny rozwoju polskiej pedagogiki spawalniczej W 2000 roku w "Dozorze Technicznym" wydrukowaliśmy artykuł pod intrygującym tytułem "Zastosowanie psychologii w szkoleniu spawaczy" (1). Artykuł ten polemizował z prowadzonymi przez psychologów kursami pedagogicznymi dla osób zajmujących się szkoleniem spawaczy. Jedyną psychologią, która tam była to modele Linsaya przetwarzania informacji przez człowieka odpowiadające trzem typom zdolności człowieka. Problem był z podaniem literatury, bo w ty[...]

Próba opisania recznego spawania na podstawie zainspirowanego biologia i rzymskim jezykiem pisania obrazów komputerowego modelu typów zdolności DOI:


  W artykule przedstawiono wektorowy model typów zdolnosci człowieka oparty na sieciach neuronowych. Aby było mozliwe przełozenie tego systemu z nauki spawania do uczenia systemów komputerowych robotów przemysłowych stworzono model mózgu. Na tej podstawie omówiono mozliwosci wspomagania komputerowego spawania. W celu zwiekszenia skutecznosci srodków audiowizualnych przeanalizowano jezyk obrazkowy pisania ikon bizantyjskich metodami analizy jezyków mówionych, przedstawiajac takie elementy jezyka jak: zbiór znaków, ekspresje, komunikacje, syntaktyke, semantyke i pragmatyke. Wykorzystanie takiego jezyka do nauki fizyki spawania wymagało zamiany pojec teologicznych na pojecia fizyki spawania. Taka operacja przyspiesza badania w tej dziedzinie, bo choc te same równania daja te same rozwiazania, to inna jest ich interpretacja. Ograniczylismy sie do omówienia alfabetu jezyka obrazkowego i gramatyki, która jest fizyka opisowa. An attempt to describe manual welding based on computerized model of types of human abilities inspired by biology and Roman language of writing images ABSTRACT The paper presents vector model of various types of human abilities based on neural networks. In order to translate this teaching and learning system from practice of welding to teaching computerized systems of industrial robots, a brain model was created. Based on these, the possibilities of computer- aided welding are discussed. In order to increase the effectiveness of audiovisual media, the pictorial language of writing Byzantine icons with the methods of analyzing spoken languages is presented by analyzing elements of language such as: character set, expression, communication, syntax, semantics and pragmatics. The use of such language for teaching the physical principles of welding science required translation of theological meanings and underlying concepts into the concepts of welding physics. Such an operation is expected to accelerate research[...]

Elektronika spawarek GMAW DOI:


  1. Wprowadzenie 30 lat temu władze Akademii Górniczo-Hutniczej zdecydowały, ze student, który w szkole sredniej opanował kanony matematyki wyzszej, w ramach indywidualnego toku studiów "Spawanie i ciecie pod woda" opanuje program IV roku energoelektroniki, IV roku fizyki łuku i IV roku elektrotermii, nie uczeszczajac na wczesniejsze lata studiów tych specjalnosci. Po zaliczeniu studium elektroniki powstał wydrukowany w miesieczniku "Radioelektronik" artykuł o naprawie elektronicznych spawarek tyrystorowych. Z tego artykułu uczyły sie tabuny serwisantów. Spawarki te nadal sa serwisowane. Uzyskana zas wiedza na studium fizyki zaowocowała powstaniem artykułu w "Przegladzie Spawalnictwa", przedrukowanego w Anglii w "Welding International" o nowej, przepływowej, a nie (jak dotychczas uznawano) elektrycznej koncepcji łuku plazmowego. Uzyskawszy wiedze na studium elektrotermii i projektowania falowników u prof. Aleksego Kurbiela, młody inzynier pojechał do Instytutu Spawalnictwa, aby zarazic tamtejszych pracowników projektowaniem spawarek falownikowych i sterowania mikroprocesorowego spawarek tyrystorowych. Pomimo ze było embargo na szybkie tyrystory i tranzystory duzej mocy, udało sie wykonac pierwsze prototypy spawarek falownikowych, a przede wszystkim wyszkolic kadry. W czasie kadencji prezydenta Lecha Wałesy, gdy zlikwidowano embarga na dostawy elektroniki, w Opolu, we Wrocławiu i w Bielawie ruszyła masowa produkcja spawarek falownikowych. Wyszkolone wtedy kadry zasiliły biura projektów najwiekszych zakładów produkujacych spawarek. Efektem ubocznym tych działan było stworzenie przez byłego rektora Karola Musioła na Uniwersytecie Jagiellonskim we współpracy z czescia politechniczna Uniwersytetu w Orleanie bardzo dobrego osrodka fizyki łuku spawalniczego. Celem tego artykułu jest zarazenie młodych inzynierów elektroników pracujacych w UDT innowacjami w projektowaniu spawarek i innowacjami w spawalnictwie. 2. Charakterystyki[...]

 Strona 1