Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Ireneusz Brzozowski"

Low-power logic design based on gate driving way considering interconnections capacitances

Czytaj za darmo! »

This paper presents design method of low-power integrated circuits based on information on primary inputs vectors changes, considering interconnections in real chip. The tested chip was designed in CMOS AMS 0.35m technology. Taking advantage of gate driving way - the reason of a gate switching - two-level logic functions were synthesized. Previously developed design methods for low power synthesis have been modified. Now interconnection capacitance is evaluated and taken into consideration during logic synthesis. Post layout simulations were done for verification. Streszczenie. W artykule przedstawiono metodę projektowania cyfrowych układów scalonych o obniżonym poborze mocy z uwzględnieniem pojemności pasożytniczej połączeń między bramkami. Wykorzystano informacje o zmianie wektorów wejściowych układu oraz wektorów wejściowych bramek - prawdopodobieństwo sterowania bramki. Zaprojektowano układ scalony w technologii CMOS AMS 0.35m. (Prawdopodobieństwo sterowania bramek jako podstawa projektowania układów cyfrowych o obniżonym poborze mocy z uwzględnieniem pojemności pasożytniczej połączeń) Keywords: low-power logic design, interconnections, gate placement, chip design, gate driving way. Słowa kluczowe: układy cyfrowe o obniżonym poborze mocy, połączenia, rozmieszczanie bramek, projektowanie układów scalonych. Introduction Power consumption is one of major problems in today’s design of digital IC. Interconnections have strong influence on timing properties of circuits and also on amount of consumed energy. So, place and routing stage during design is more and more important. During years many methods for placing and routing were worked out, but development of submicron technology forces designers to modify existing methods and search new ones [1, 2]. In this paper authors present observations and remarks on interconnection influence on power consumption during a chip design. Authors intention was design of a chip [...]

Analiza własności energetycznych wielopoziomowych dekoderów n-na-2n w technologii CMOS DOI:10.15199/ELE-2014-214


  Dekodery, ogólnie n-na-m linii, są ważnymi elementami układów cyfrowych. Można je znaleźć w każdym układzie wyboru, np. multipleksery, dekodery adresowe, a także mogą być wykorzystane do realizacji funkcji logicznych. Dekodery adresowe są bardzo ważnym elementem układów pamięciowych. W szczególności ich optymalizacja jest bardzo istotna w przypadku układów pamięciowych o bardzo dużej pojemności. Dlatego, w literaturze, można znaleźć wiele prac poświęconych projektowaniu dekoderów adresowych w układach pamięciowych. Stosuje się np. różnego rodzaju techniki wstępnego ładowania dekoderów dynamicznych [1], [2] lub dekodery hierarchiczne z wstępnym dekodowaniem. W pracy [3] przedstawiono implementację drzewa binarnego Dekodery przedstawione w tej pracy mieszczą się pomiędzy dekoderami hierarchicznymi, a dekoderami z dekodowaniem wstępnym. Zastosowana metoda rozszerzania dekoderów została zaczerpnięta z pracy [4] i polega na powiększaniu dekoderów przez dodanie kolejnego poziomu dwu-wejściowych bramek AND. Budowa dekodera zaczyna się od dekodera 1‑na‑4 linie z bramkami AND i polega na dokładaniu kolejnych stopni zbudowanych z bramek AND i inwertera. Zasada rozbudowy dekoderów została przedstawiona na rysunku 1. Ta metoda została zaimplementowana w technologii CMOS i pierwotnie przedstawiona w pracy [5]. Następnie została udoskonalona [6]. Rozszerzono zaproponowaną metodę projektując dekodery wielopoziomowe z wykorzystaniem wcześniej opracowanych bloków składowych oraz przeprowadzono wstępną analizę parametrów tych dekoderów [7].Projekty dekoderów Schematy Dekodery n-na-m linii mogą być w ogólności opisane przez zbiór m funkcji o n‑wejściach zrealizowanych jako ich mintermy, ponieważ na swym wyjściu przyjmują "1" tylko w jednym określonym przypadku stanów wejściowych: (1) gdzie: 0 1 1 , , ... n- l l l to literały - zmienna lub jej negacja. Stosując prawo de Morgana, równanie (1), można przekształcić[...]

Multimedialny bezprzewodowy system alarmowy


  Rozwój elektroniki i informatyki daje nam nieustannie nowe możliwości co przekłada się na upowszechnianie nowych technologii w codziennym życiu. Jedną z najważniejszych spraw do której, jako użytkownicy, przywiązujemy największą wagę jest przede wszystkim bezpieczeństwo osobiste oraz bezpieczeństwo mienia. Nowe coraz bardziej zawansowane rozwiązania pozwalają skuteczniej bronić się przed potencjalnymi zagrożeniami. Możliwość wykorzystania wiadomości obrazkowych MMS daje użytkownikowi znacznie cenniejszą informację, niż dotychczasowa wiadomość tekstowa, na temat zaistniałej sytuacji w miejscu zdarzenia. Dzięki zastosowaniu modemu GSM/GPRS nie ma ograniczenia nałożonego na miejsce realizacji ponieważ obecnie pokrycie sieci komórkową obejmuje cały teren kraju. Przedstawiony w artykule multimedialny system alarmowy (rys. 1) wysyła wiadomości graficzne MMS (ang. Multimedia Messaging Service) z wykorzystaniem modemu GSM/GPRS (ang. Global System for Mobile communication/General Packet Radio Service). Do tej pory na rynku dostępne były głównie systemy oparte na informacjach przesyłanych jako wiadomości SMS (ang. Short Message Service). Było tak ze względu na powszechność dostępu do tej usługi, a co za tym idzie niskich kosztów użytkowania oraz ówczesnych możliwości technicznych terminali komórkowych. Współczesne warunki życia promują tak zwane smartfony (ang. smartphones), czyli urządzenia telefoniczne łączące w sobie funkcje telefonu komórkowego i komputera kieszonkowego PDA (ang. Personal Digital Assistant) stąd rosnące wymagania, co do multime[...]

Automatyczny pomiar pojemności złączowej półprzewodnikowego złącza p-n


  Pojemność złączowa (barierowa) jest jednym z ważniejszych parametrów diod półprzewodnikowych, a zwłaszcza w przypadku zastosowania w układach dużej częstotliwości. Pojemność złączowa jako główny parametr zaporowo spolaryzowanego złącza ma również znaczny udział w przypadku poboru energii w układach scalonych [1]. W wielu przypadkach sposobność szybkiego i możliwie dokładnego pomiaru tej pojemności jest nieoceniona. W przypadku warikapów i waraktorów jest to najważniejszy parametr. Co więcej, możliwość uzyskania charakterystyki pojemnościowo- napięciowej może być także bardzo cenna. Ponadto, oprócz wartości pojemności dla konkretnych napięć polaryzujących diodę taka charakterystyka pozwala na wyznaczenie innych ważnych parametrów złącza, np. potencjału barierowego czy profilu domieszkowania. W artykule przedstawiono stanowisko pomiarowe umożliwiające automatyczne wyznaczanie charakterystyk pojemnościowo- napięciowych złączy półprzewodnikowych i na tej podstawie ekstrakcję niektórych parametrów diod. Stanowisko składa się ze specjalnego układu pomiarowego oraz oprzyrządowania kontrolno- pomiarowego, które jest sterowane za pomocą aplikacji napisanej w środowisku LabVIEW, przez magistralę GPIB. W dedykowanym module pomiarowym zastosowano metodę rezonansową pomiaru pojemności. Wybór metody pomiarowej Z pośród wielu metod pomiaru pojemności kondensatorów można wymienić techniczną, mostkową, rezonansową i inne. Nie wszystkie z nich nadają się do zastosowania w przypadku pomiaru pojemności złączowej diody. Niektóre z nich wymagają dobrej liniowości elementu, dużej dobroci lub stałości napięcia do niego przyłożonego [2]. Tymczasem dioda półprzewodnikowa to element nieliniowy, a więc jej parametry zmieniają się wraz z napięciem polaryzującym. W szczególności pojemność złączowa, ale również rezystancja szeregowa, dobroć itd. W związku z tym dla uzyskania dobrej dokładności pomiarów należy zapewnić małą amplitudę składowej zmiennej n[...]

System tekstroniczny do pomiaru częstości oddechu DOI:10.15199/13.2017.10.2


  W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, gdy ciągła, 24-godzinna opieka lekarska jest niemożliwa, niezbędny jest monitoring parametrów życiowych takich jak: puls, temperatura ciała, częstotliwość oddechu. Ze względu na dbałość o komfort osoby monitorowanej, pomiary parametrów życiowych muszą mieć charakter nieinwazyjny. Jest to możliwe do osiągnięcia przez zaimplementowanie czujników pomiarowych w strukturę elementów ubioru (np. elastycznej koszulki). Informacja z czujników, po wstępnym przetworzeniu przy pomocy miniaturowego układu elektronicznego, umieszczonego również na ubraniu, może być przesłana drogą radiową do centrum monitoringu. Koszulka taka wraz z czujnikami i układem elektronicznym oraz źródłem zasilania, stanowi typowy przykład systemu tekstronicznego. Tekstronika jest stosunkowo nową dziedziną wiedzy, opartą na bazie takich obszarów nauki jak: włókiennictwo, elektronika i informatyka. Przedmiotem badań tekstroniki są tzw. tekstylia inteligentne. Tekstylia takie powstają przez wprowadzanie do włókien tekstylnych, określonych materiałów aktywnych, powodujących nadanie im określonych właściwości elektrycznych, magnetycznych lub optycznych. Pod wpływem stymulacji zewnętrznej (zmiany naprężenia, temperatury, wilgotności, promieniowania widzialnego lub UV) tekstylia inteligentne odpowiadają na bodźce zmianą parametrów fizycznych np. rezystancji, czy też generacją sygnałów elektrycznych (efekt piezoelektryczny). W chwili obecnej integracja mikroelektronicznego sprzętu z tkaninami umożliwia produkcję tekstyliów i odzieży, które mogą znaleźć zastosowanie w różnych dziedzinach: medycynie, ratownictwie, rozrywce, itp. [1]. W systemach tekstronicznych najczęściej wykorzystywanym materiałem są włókna elektroprzewodzące. Włókna te służą do konstrukcji sensorów, wykonywania połączeń elektrycznych pomiędzy sensorami a układami elektronicznymi, budowy elementów grzejnych itp. Włókna przewodzące, z uwagi na rodzaj surowca u[...]

 Strona 1