Wyniki 1-10 spośród 102 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Kowerski"

Minimalne wymagania - temat aktualny

Czytaj za darmo! »

Nowe maszyny powinny spełniać zasadnicze wymagania wynikające z dyrektywy nr 98/37/WE (dawna dyrektywa nr 89/392), natomiast maszyny użytkowane - minimalne wymagania dyrektywy nr 89/655/EWG. Postanowienia pierwszej z dyrektyw obowiązują w Polsce od 1 maja 2004 r., tj. od dnia przystąpienia RP do UE, natomiast postanowienia drugiej dyrektywy - w zakresie maszyn użytkowanych przed 1 stycznia 200[...]

Listy kontrolne do oceny maszyn

Czytaj za darmo! »

W krajach UE, także w Polsce, w ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się czynnemu uczestnictwu pracodawców i pracowników w tworzeniu bezpiecznych i ergonomicznych stanowisk pracy oraz w kształtowaniu prawidłowych, zgodnych z przepisami postaw pracowników. Temu celowi służy także odpowiednie kształtowanie przepisów, w których coraz większą rolę odgrywają pracodawcy i pracownicy.W 20 [...]

Obowiązki pracodawcy sprowadzającego maszynę spoza Unii Europejskiej

Czytaj za darmo! »

Czy ktoś, kto sprowadził z Azji maszynę bez wymaganych dokumentów jest w beznadziejnej sytuacji? Nie, ale musi spełnić szereg wymagań, żeby móc wykorzystywać tę maszynę w swoim zakładzie.C przepisy i normy zytelnik zwrócił się do nas z pytaniem: Droga redakcjo. Zwracam się do Was z problemem, w imieniu mego szefa. Kupił on maszynę do wyrobu okleiny, która pochodzi z Japonii. Cały problem [...]

Trzy wypadki - te same zagrożenia

Czytaj za darmo! »

Wprowadzenie zasadniczych wymagań wynikających z dyrektyw nowego podejścia, w szczególności dyrektywy maszynowej, powinno przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa pracy przy maszynach i urządzeniach. Jednak statystyki wskazują na wzrost liczby wypadków w przemyśle, mimo że przy projektowaniu maszyn i urządzeń produkcyjnych coraz większą uwagę zwraca się na bezpieczeństwo. Jeśli nie technika [...]

Przy maszynach nikt nie pomoże

Czytaj za darmo! »

W artykule "Minimalne wymagania - temat aktualny" (ATEST 2/2007) informowałem o wynikach kontroli inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzonych w 2006 r. w celu oceny działań pracodawców na rzecz zapewnienia w użytkowanych przez nich maszynach i urządzeniach technicznych minimalnych wymagań, zgodnych z postanowieniami dyrektywy nr 89/655/EWG, zwanej dyrektywą "narzędziową". Przypom[...]

 Strona 1  Następna strona »