Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard Konieczny"

Wpływ wybranych parametrów ziaren na jakość wytłoczonego oleju DOI:10.15199/62.2019.1.11


  w produkcji oleju1). Jakość wytłoczonego oleju zależy od rodzaju surowca, sposobu jego uprawy i zabiegów agrotechnicznych jakim był poddawany1, 2). Klasa surowca wynikająca ze stopnia zanieczyszczenia, uszkodzenia oraz wilgotności i dojrzałości nasion określa jakość uzyskanego oleju3, 4). Nasiona o nadmiernej wilgotności, spleśniałe, zanieczyszczone i uszkodzone nie są przydatne w produkcji oleju5) i w procesie wytwórczym nie powinny być wykorzystywane. Oleje wytwarzane z rzepaku, soi i słonecznika, rzadziej z lnianki, są wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym oraz do produkcji żywności ze względu na źródło naturalnych mikroskładników, takich jak tokoferole, karotenoidy, fitosterole i związki fenolowe6). W Europie rośliną bazową do produkcji oleju jest rzepak, a na świecie soja. Średni plon rzepaku szacowany jest na poziomie 32,7 dt/ha, a lnianki na 15 dt/ha7-9). W celu uzyskania oleju jadalnego stosowane są dwa sposoby przetwarzania nasion roślin oleistych. Wyróżnia się przy tym tłoczenie oleju na zimno i na gorąco z ekstrakcją rozpuszczalnikiem reszty tłuszczu z wytłoku i oczyszczaniem oleju w procesie rafinacji chemicznej4). Tłoczenie oleju na zimno stanowi najstarszą metodę jego produkcji, bazującą na mechanicznym procesie. Początkowo tłoczenie oleju było procesem periodycznym bez automatyzacji, z wykorzystaniem pras hydraulicznych, a obecnie z zastosowaniem pras ślimakowych z układem chłodzącym. Ze względu na brak konieczności stosowania chemicznych substancji do rafinacji jest to metoda ekologiczna o wysokiej jakości wytłoczonego oleju oraz stosunkowo prosta i nie wymagająca dużych nakładów inwestycyjnych10). Olej wytłoczony na zimno zawiera triacyloglicerole (ok. 95%) oraz niewielką ilość diacylogliceroli, monoacylogliceroli i wolnych kwasów tłuszczowych11). Olej tłoczony na zimno w odniesieniu do oleju rafinowanego ma lepsze właściwości odżywcze. Wyprodukowany z rzepaku i słonecznika eterycznego wykazu[...]

Wpływ jakości surowca na właściwości odżywcze wybranych olejów jadalnych DOI:10.15199/62.2019.3.3


  Rosnąca świadomość na temat żywienia kieruje wybory konsumentów ku produktom, w tym olejom roślinnym, charakteryzującym się niskim stopniem przetworzenia, zawierającym minimalną ilość substancji dodawanych do żywności podczas jej produkcji i wykazującym się maksymalną jakością1). Parametrami fizykochemicznymi wpływającymi na jakość oleju są liczba jodowa, liczba zmydlania, gęstość, lepkość, liczba nadtlenkowa, liczba kwasowa, stabilność oksydacyjna, a także profil kwasów tłuszczowych i przeciwutleniaczy2, 3). Wraz ze wzrostem jakości oleju jadalnego wzrastają również jego właściwości prozdrowotne, dlatego tak ważne jest spożywanie tłuszczów o możliwie największej stabilności oksydacyjnej oraz najmniejszej zawartości wtórnych produktów utleniania4). Najbardziej niekorzystny jest proces oksydacji tłuszczów roślinnych zapoczątkowany już podczas procesu produkcji5). Z uwagi na wysokie wymagania konsumentów co do jakości oleju, a także trudności w ich produkcji, takie jak utlenianie tłuszczów, producenci starają się dobierać najodpowiedniejsze metody pozyskiwania olejów roślinnych. Najbardziej popularny sposób otrzymywania oleju to dwuetapowe tłoczenie, najpierw na gorąco, a kolejno poprzez ekstrakcję reszty tłuszczu z wytłoku za pomocą rozpuszczalnika i jego oczyszczanie z wykorzystaniem rafinacji chemicznej6). Metodą bardziej ekonomiczną, która nie wymaga rozbudowanego parku maszynowego i kosztownych związków chemicznych stosowanych w procesie rafinacji, jest tłoczenie na zimno. Olej zimno tłoczony charakteryzuje się dobrą jakością i walorami prozdrowotnymi. W ostatnich czasach wzrasta popularność oleju tłoczonego na zimno, ze względu na przekonanie konsumentów o jego lepszych właściwościach żywieniowych, przewyższających właściwości olejów rafinowanych, a także przekonanie, że są pozyskiwane naturalnymi i ekologicznymi metodami7). Jednakże olej tłoczony drugą metodą również ulega procesom utleniania podczas przechowywania i prod[...]

Oznaczanie zawartości palmitynianu metylu w estrach metylowych kwasów tłuszczowych z wykorzystaniem spektroskopii bliskiej podczerwieni DOI:10.15199/62.2017.12.26


  Obecnie zalecane jest pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł (energia słoneczna, wodna i wiatrowa, biomasa, geotermia), które nie powodują zanieczyszczenia środowiska i są powszechnie dostępne1). Bioolej napędowy (biodiesel) jest ciekłym paliwem, które może być produkowane z surowych olejów roślinnych (np. olej rzepakowy), olejów posmażalniczych2) i tłuszczów zwierzęcych. Tego typu biopaliwa charakteryzują się wieloma zaletami, do których można zaliczyć nietoksyczność i biodegradowalność oraz to, że w wyniku ich spalania do atmosfery emituje się mniejsze ilości związków siarki, węglowodorów oraz przede wszystkim tlenków węgla. Babcock1) przeprowadził analizę czasu życia LCA (life cycle analysis) biopaliw, która potwierdziła, że ich spalanie daje o 78% mniejszą emisję ditlenku węgla niż ma to miejsce podczas spalania oleju napędowego. Zastosowanie olejów spożywczych do produkcji oleju napędowego ma bezpośredni wpływ na wzrost cen tego rodzaju surowca na rynku światowym3). Oleje posmażalnicze i tłuszcze zwierzęce stanowią atrakcyjną alternatywę dla olejów spożywczych i również nie degradują środowiska naturalnego4-6). W Brazylii tłuszcz wołowy stanowi już 17% surowców wykorzystywanych w produkcji biodiesla7). Tłuszcze odpadowe pochodzą z rynku surowców wtórnych, co oznacza, że ich ilość jest ograniczona a skład niejednorodny. Konieczna jest zatem ciągła weryfikacja jakości surowca i produktu podczas a Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; bInstytut Technologiczno-Przyrodniczy, Poznań; cUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; dUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Determination of methyl palmitate content in fatty acid methyl esters by near infrared spectroscopy Oznaczanie zawartości palmitynianu metylu w estrach metylowych kwasów tłuszczowych z wykorzystaniem spektroskopii bliskiej podczerwieni DOI: 10.15199/62.2017.12.26 Dr hab. inż. Wojciech GOLIMOWSKI, prof. ITP - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr 9/20[...]

 Strona 1