Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marek Copija"

Mosty zintegrowane

Czytaj za darmo! »

Mosty zintegrowane, nazywane również mostami integralnymi to konstrukcje jedno- lub wieloprzęsłowe, w których nie występują urządzenia dylatacyjne na połączeniach przęseł oraz przęsła z przyczółkiem (konstrukcja przęsła zintegrowana z przyczółkiem). Są jednak kraje (np. USA), w których do mostów zintegrowanych zalicza się także konstrukcje, w których pojawiają się dylatacje, lecz tylko [...]

Doświadczenia z projektowania i eksploatacji mostów zintegrowanych

Czytaj za darmo! »

Mosty zintegrowane są interesującą alternatywą dla innych typów obiektów inżynierskich. W wielu krajach opracowano zalecenia dotyczące ich projektowania i warunki stosowania, ale są one bardzo rozbieżne (tabela 1). Ograniczenia nie zawsze są przestrzegane i w efekcie buduje się obiekty integralne o wiele dłuższe, niż dopuszczają przepisy. Przykładowo w stanie Tennessee (USA) wybudowano most zespolony z prefabrykowanymidźwigarami betonowymi długości 358,4 m, w stanie Kolorado (USA) z betonu "in situ" długości 290,4moraz zespolony stalowo- -betonowy długości 318,4 m. W przepisach nie ma ograniczeń dotyczących budowy obiektów zintegrowanych w zależności od klasy drogi. Polskie przepisy dotyczące obiektów zintegrowanych są bardzo konserwatywne w porównaniu z zagranicznymi. W kontekście doświadczeń światowych w budowie tego typu mostów i ich zalet jest to niezrozumiałe. Polskie doświadczenia W latach 1975 - 1989 wybudowano na autostradzie A2 na odcinku 1 pomiędzy Koninem (węzeł Modła) a Wrześnią (węzeł Września) 32 obiekty mostowe, z których część można zaliczyć do obiektów integralnych, a w latach 2003 - 2004 na odcinku 3 pomiędzy Poznaniema NowymTomyślemdwa wiadukty integralneWD 88 iWD 101. Wybudowane przed 1990 r. wiadukty położone nad autostradą zostały wykonane jako czteroprzęsłowe żelbetowe ustroje ramowe z podporami pośrednimi dwu-, trzy- lub czterosłupowymi połączonymi bezprzegubowo z ryglem płytowym. W przeważającej liczbie obiektów skrajne podpory również są połączone bezprzegubowo z ryglem, z wyjątkiem dwóch wiaduktów, w których przęsła skrajne oparto na łożyskach stalowych. Schematy statyczne obiektów pokazano na rysunku 1, a ich ogólną charakterystykę w tabeli 2. W 2001 r. w trakcie modernizacji autostrady dokonano przeglądu obiektów i oceny ich stanu technicznego. Stwierdzono następujące uszkodzenia: ** MC Projekt ** Politechnika Poznańska Doświadczenia z projektowania i eksploatacji mostów [...]

 Strona 1