Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna PALKOWSKA"

Ocena możliwości modelowania temperatury barwowej najbliższej zestawu diod LED dużej mocy DOI:10.15199/48.2016.09.41

Czytaj za darmo! »

Nowoczesne systemy oświetleniowe wysokiej sprawności oraz specjalistyczne dedykowane do zastosowań medycznych oświetlacze mogą zapewniać pracę przy różnych wartościach temperatury barwowej w zależności od aktualnych potrzeb. Opracowany został zestaw diod LED dużej mocy tworzący wieloemiterowe źródło światła białego. Kryterium selekcji diod LED do zestawu była możliwość regulacji temperatury barwowej najbliższej źródła przy zapewnieniu dobrego oddawania barw. Oceniona została realna możliwość sterowania temperaturą barwową źródła światła białego zbudowanego na bazie takiego zestawu przy zachowaniu wysokiej wartości wskaźnika oddawania barw. Abstract. Modern high-efficiency lighting systems and specialized illuminators dedicated to medical applications can operate with different colour temperature values depending on current requirements. The set of high-power LEDs creating the multi-emitter white light source has been developed. The selection criterion for the set of LEDs was the ability to adjust the nearest colour temperature of source with ensuring good colour rendering. Feasible ability to adjust the colour temperature of white light source built on the basis of such set with maintaining a high colour rendering index value was estimated. (Evaluation of possibility of correlated color temperature modelling for high power LEDs set). Słowa kluczowe: dioda LED, wskaźnik oddawania barw, temperatura barwowa. Keywords: LED, color rendering index, color temperature. Wstęp Wrażenie barwy jest reakcją oka ludzkiego na długość fali rejestrowanego promieniowania widzialnego. Promieniowanie widzialne zawiera się w zakresie długości fal (380 - 780) nm, co oko rozpoznaje jako barwy: od fioletu (380 - 450) nm, poprzez niebieską (450 - 495) nm, zieloną (495 - 570) nm, żółtą (570 - 590) nm, pomarańczową (590 - 620) nm aż do czerwieni (620 - 780) nm [1]. Charakterystyczną cechą światła białego - idealnie oddającego wrażenie barwne - wytwarzanego na dr[...]

 Strona 1