Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław Przytuła"

Praktyczne sposoby kontrolowania odkształceń spawalniczych konstrukcji


  W literaturze są wzory i programy komputerowe pozwalające na obliczanie odkształceń spawalniczych podłużnych i kątowych [1], [2]. Wzory te nie uwzględniają naprężeń wewnętrznych (zmieniają się dla każdej partii blachy i na przekroju blachy), wpływu naprężeń pochodzących od poprzednich spoin (kolejności spawania) jak też ciepła topienia stopiwa i podłoża [4]. Pomimo tych ograniczeń matematycznych dzięki metodom opisowym i automatycznemu przetwarzaniu informacji przez człowieka (z pominięciem świadomości) udaje się wykonywać precyzyjnie elementy spawane turbin gazowych i parowych, młynów cementowych. Zdarzało się, że po przywróceniu do pracy wyspecjalizowanych w takim przetwarzaniu "kowali okrętowych" uratowano statek przed pocięciem na złom ze względu na nadmierne odkształcenia spawalnicze. Podobna teoria jest przydatna przy prostowaniu wałów czy belek podsuwnicowych i przywracanie urządzeń do eksploatacji. Brak znajomości przez projektantów tych procesów utrudnia pracę wykonawcom. W tym artykule omówimy zarys teorii ogólne zasady postępowania a w następnych artykułach zajmiemy się przykładami praktycznymi. Być może znajda się fizycy, którzy przerobią wiedzę opisowa w wiedzę hierarchiczną i matematyczną. naprężeń na wytrzymałość zależy od rodzaju stali i sposobu obciążenia. W przypadku stali do S350 (z wyraźną granicą plastyczności) w początkowym okresie siły wewnętrzne dodają się z obciążeniami zewnętrznymi, a po przekroczeniu granicy plastyczności naprężenia wewnętrzne znikają i już nie wpływają na wytrzymałość (patrz rys 1) [5]. Dlatego w urządzeniach podległych Urzędowi Dozoru Technicznego wykonuje się próby ciśnieniowe hydrauliczne, próby obciążenia suwnicy czy mostu celem przekroczenia granicy plastyczności i usunięcia wpływy naprężeń wewnętrznych na wytrzymałość konstrukcji. W przypadku stali drobnoziarnistych superwytrzymałych naprężenia wewnętrzne cały czas dodają się do obciążeń zewnętrznych i wpływają na wytrzymał[...]

Teoria wyszkolenia fizycznego spawaczy i lutowaczy gazowych kluczem do kopiowania ruchów spawacza na ruchy robota


  Pomimo, że spawanie gazowe jest najstarszą metodą spawania i nadaje się do łączenia wszystkich metali dotąd nikt jeszcze nie zrobotyzował spawania acetylenowo-tlenowego gdyż są trudności z sterowaniem wizualnym w czasie rzeczywistym, czyli "widzeniem" przez komputer "bardziej mózgiem niż optyką". Doświadczenia AWF w szkoleniu judo i doświadczenia ze szkolenia nurków spawaczy mogą wiele wnieść nie tylko do szkolenia spawaczy, ale również do tworzenia algorytmów robotyzacji. Jeszcze w latach 90-tych spawanie gazowe królowało w spawaniu kotłów energetycznych. Dzisiaj spawanie gazowe sprowadza się do spawania stalowych instalacji gazu ziemnego, instalacji wodnych i do spawania i lutowania miedzi w ciepłownictwie i chłodnictwie. Spawanie gazowe jest jedyną metoda, która gwarantuje wysokiej jakości połączenia spawane mosiądzu i napraw mosiężnych śrub okrętowych (12). W Krakowie spawanie gazowe stosuje się do spawania aluminiowych osłon samolotów MIG. Firma Castolin ze Szwajcarii opracowała wiele technologii regeneracji spawaniem gazowym części maszyn. Możliwości uczenia robotów przez obserwację kwadrowizyjną ruchów człowieka Praktyczne rozwiązanie problemów robotyzacji można znaleźć w projekcie Laboratorium Technik Wizyjnych Uniwersytetu Tokijskiego i Uniwersytetu Telekomunikacji w Japonii. Bezpośrednie zaprogramowanie robotów do wykonywania skomplikowanych ludzkich czynności jest niemożliwe, więc koniecznym stało się opracowanie mechanizmu, za pomocą którego robot samodzielnie mógłby się ich nauczyć. Jest to proces polegający na obserwacji człowieka, analizie ruchów (gestów), a następnie ich nauce i szkoleniu (rys 1). Robot analizuje czynności wykonywane przez człowieka za pomocą sensorów wizualnych. Na podstawie danych pobranych z data glove tworzy przybliżony model wykonywanych czynności. Następnie wybiera punkt koncentrowania uwagi AP (Attention Point), czyli te części procesu, które są niezbędne do rozbudowania modelu. Używa[...]

 Strona 1