Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Sergiej GERMAN-GALKIN"

Modułowa maszyna magnetokomutacyjna DOI:10.12915/pe.2014.11.50

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono nową koncepcję budowy maszyny elektrycznej opartej na powtarzalnych modułach elektromechanicznych. Omówiono metodę analizy pola magnetycznego w układzie trójwymiarowym z wykorzystaniem środowiska Maxwell. Abstract. The paper presents a new concept of building an electric machine based on repetitive electromechanical modules. Designed analysis method for magnetic field with the use of a three-dimensional Maxwell environment. (Modular reluctance electric machine) doi:10.12915/pe.2014.11.50 Wstęp Modułowa maszyna magnetokomutacyjna jest nową koncepcją budowy przetworników elektromechanicznych, jakimi są obecnie stosowane silniki, prądnice i przetwornice wirujące. Wiadomo, że maszyny elektryczne o klasycznej konstrukcji mają szereg istotnych wad: - znaczna droga strumienia magnetycznego w rdzeniu, w porównaniu ze szczeliną powietrzną w której zachodzi przetwarzanie energii, prowadzi to do zwiększenia strat w żelazie oraz konieczności zwiększenia siły magnetomotorycznej uzwojeń: - długie części czołowe uzwojeń, które nie uczestniczą w procesie przekształcania energii, powoduje to zwiększenie strat w miedzi; - konieczność rozłożenia uzwojenia na obwodzie stojana w celu otrzymania żądanego rozkładu pola magnetycznego, powoduje utrudnienia konstrukcyjne; - złożona konstrukcja uzwojeń wymagająca pracy ręcznej i skutkująca ograniczeniem możliwości automatyzacji produkcji tradycyjnych maszyn elektrycznych. Powyższe wady powodują zwiększenie masy, gabarytów oraz kosztów wytwarzania maszyn elektrycznych. Począwszy od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku przeważa tendencja zastosowania maszyn synchronicznych o komutacji elektronicznej (MSKE). Jak wykazują badania ostatnich lat, istotna poprawa charakterystyk energetycznych, zmniejszenie masy i gabarytów przetworników energii budowanych na zasadzie MSKE osiąga się za pomocą racjonalnego kształtowania dróg strumieni magnetycznych i prądów elektrycznych w obwodach elektryczn[...]

 Strona 1