Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Gołaszewska"

Porównanie właściwości stwardniałych zapraw cementowych z domieszką napowietrzająco-uplastyczniającą i zapraw cementowo-wapiennych DOI:10.15199/33.2018.10.24


  Wapno jest powszechnie stosowane jako dodatek uplastyczniający i poprawiający urabialność w zaprawach murarskich i tynkarskich [2]. Rozwój chemii budowlanej sprawił, że coraz częściej w celu poprawy konsystencji zamiast wapna stosowane są do zapraw domieszki uplastyczniające oraz uplastyczniająco- napowietrzające.Wpraktyce budowlanej traktowane są one czasami jako zamiennik wapna [1]. Podobny wpływ na konsystencję nie gwarantuje jednak podobnego wpływu wapna i domieszek na pozostałe właściwości zapraw tynkarskich i murarskich, m.in. mechaniczne. Celem przeprowadzonych badań było porównaniewłaściwościmechanicznych stwardniałych zapraw cementowych z domieszką napowietrzająco-uplastyczniającą i zapraw cementowo-wapiennych. Do badań zastosowano trzy rodzaje cementu portlandzkiegoCEMI 42,5R, 1) Politechnika Śląska;Wydział Budownictwa *) Adres do korespondencji: malgorzata.golaszewska@polsl.pl jedną domieszkę napowietrzająco-uplastyczniającą na bazie żywicy naftalenowej oraz dwa rodzaje wapna. Metoda badań Zaprawy cementowo-wapienne o stosunku objętościowym cementu, wapna i piasku 1: 1: 6 wykonano jako zaprawy tynkarskie i murarskie. Wprzypadku zapraw tynkarskich przyjęto konsystenc[...]

 Strona 1