Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ RAJCZYK"

Niektóre tendencje rozwoju ściernych narzędzi diamentowych do obróbki minerałów DOI:10.15199/148.2018.6.3


  Diamentowe proszki syntetyczne do produkcji segmentów ściernych obecnie nie mają zamienników, a ich wykorzystanie do produkcji narzędzi obróbczych ma tendencję wzrostową [1, 2]. Segment diamentowy jest elementem tarczy ściernej do obróbki materiałów mineralnych i powinien on cechować się: optymalną twardością, zadaną ścieralnością spoiwa oraz wysoką zdolnością do utrzymania ziarna diamentowego w spoiwie. W zakresie kształtowania charakterystyk segmentu istotne znaczenie ma nanoszenie na powierzchnie ziaren diamentowych powłok z chromu, niklu oraz kobaltu, co zwiększa jego wytrzymałość termiczną w procesie pracy oraz wytrzymałość mechaniczną, szczególnie odporność na pękanie ziarna. Opracowane są również nowe sposoby modyfikacji spoiw metalicznych segmentów diamentowych nanocząsteczkami metali oraz nanodiamentami w celu zwiększenia trwałości oraz zdolności do utrzymywania ziarna diamentowego w dłuższym czasie, co opisywane jest jako właściwość retencyjna spoiwa [3, 5]. Nowa technologia wytwarzania narzędzi w technologii próżniowego lutowania MonTaliT stanowi ciekawą, rozszerzającą ofertę wytwarzania narzędzi diamentowych. Prowadzone są również badania nad sposobami zwiększenia efektywności pracy tarczy ściernej z zastosowaniem metody oceny skuteczności oddziaływania zadanej formy geometrycznej segmentu diamentowego mocowanego na powierzchni tarczy roboczej [1]. Zwiększenie skuteczności oddziaływania bada się podczas modelowania nowej formy geometrycznej segmentów diamentowych tarczy, oceniając efektywność jej oddziaływania na obrabianą powierzchnię za pomocą obliczenia długości linii kontaktu ziarna roboczego zależnego od promienia tarczy przy zadanych parametrach kinematycznych z zastosowaniem symulacji komputerowej [1]. Modyfikacja ziaren diamentowych przez nanoszenie na ich powierzchnie powłok metalicznych Jednym ze sposobów zwiększenia właściwości technicznych diamentów syntetycznych, wykorzystywanych do wytworzenia se[...]

 Strona 1