Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Sławomir Mackiewicz"

Wykorzystanie współczynnika odbicia fal ultradźwiękowych do oceny kontaktu powierzchni chropowatych

Czytaj za darmo! »

Rzeczywiste powierzchnie inżynierskie nie są idealnie gładkie, a ich chropowatość zależy od rodzaju obróbki wykończeniowej. Przy wzajemnym kontakcie takich powierzchni ich styk następuje na wierzchołkach nierówności, a rzeczywista powierzchnia kontaktu stykających się elementów jest znacząco mniejsza od powierzchni nominalnej, natomiast naprężenia występujące w kontaktujących się wierzchołkach są znacznie większe od średnich naprężeń nominalnych. Dla zrozumienia wielu procesów zachodzących na styku dwóch elementów (tarcia, zużycia) jest niezbędne wyznaczenie lub obliczenie dwóch wielkości opisujących styk powierzchni: rzeczywistej powierzchni styku RPS (real contact area) oraz sztywności kontaktowej (contact stiffness). Od lat jedną z technik stosowanych w badaniach kontaktu jest badanie odbicia fal ultradźwiękowych od kontaktujących się pod obciążeniem powierzchni. Zjawisko odbicia fal ultradźwiękowych od granicy ośrodków jest wykorzystywane w nieniszczących badaniach materiałów. W wielu przypadkach, jak na przykład przy wykrywaniu wad materiałów ultradźwiękową metodą echa, dokładna znajomość wartości współczynnika odbicia od granicy między materiałem rodzimym i wadą nie jest potrzebna. Istnieją jednak zastosowania badań ultradźwiękowych, w których znajomość wartości współczynnika odbicia od granicy ośrodków odgrywa kluczową rolę. Do takich zastosowań można zaliczyć badania jakości połączeń klejowych [1÷3], różnego typu połączeń skurczowych [4÷9] czy badania kontaktu powierzchni elementów stalowych [10]. W każdym z opisanych w literaturze przypadków bardzo użyteczna jest możliwość teoretycznego obliczania wartości współczynnika odbicia od granicy materiałów w zależności od jej charakterystyk geometrycznych i właściwości mechanicznych, a także w funkcji obciążenia. Wartość współczynnika odbicia fal ultradźwiękowych w wielu przypadkach można wyznaczyć doświadczalnie. Modele odbicia fal akustycznych pozwalają natomiast przewidy[...]

 Strona 1