Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"OLHA BLAGODIR"

Badanie wpływu geometrii komórek wałka rastrowego na objętość farby dr ukowej pr zenoszonej na formę drukową DOI:10.15199/54.2016.7.2


  W niniejszym artykule jest rozpatrywany proces przenoszenia farby w druku fleksograficznym. W celu analizy zachowania się farby przeprowadzono modelowanie komputerowe na podstawie uproszczonego modelu obliczeniowego. Farba znajduje się między komórką wałka rastrowego a poziomą powierzchnią formy drukowej, która porusza się w górę; w ten sposób farba jest przenoszona w strefie kontaktu wałka rastrowego i cylindra formowego oraz formy drukowej. Strumień farby jest modelowany drogą rozwiązania równań Naviera-Stokesa za pomocą metod aproksymacji krańcowo różnicowej. Do modelowania strefy powierzchni swobodnej jest wykorzystywana tzw. metoda VOF. Na podstawie otrzymanych wyników ustalono wpływ kształtu komórki wałka rastrowego, lepkości farby i kątów zwilżania formy drukowej na współczynnik przenoszenia farby. Słowa kluczowe: przenoszenie farby, kształt komórki, kąt zwilżania, lepkość This paper examines the ink transfer process during flexographic printing. To explore the behavior of ink a numerical simulation is carried out based on simplified computational model. Ink is held between anilox cavity and an upward moving plate, which corresponds to the picking up of ink from the anilox roller by the flexible printing plate. The fluid flow is described by solving the Stokes equations, discretized with the finite element method. The volume of fluid (VOF) model was adopted to demonstrate the stretching and break-up behaviors of the ink. The influences of the anilox cavity shape, ink viscosity and printing plate contact angles on the ink transfer ratio are estimated. Keywords: ink transfer, cavity shape, contact angle, viscosity Introduct ion Printing techniques are being extremely developed nowadays. The most versatile printing process is flexography. It allows printing on every kind of substrate: paper, corrugated board, plastic, polypropylene, flexible electronics etc. [2, 11]. Moreover rotational flexographic printing is a promis[...]

 Strona 1