Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew A. Walenta"

Gazogenerator prochowy.Obliczenia i eksperyment

Czytaj za darmo! »

Gazogeneratory prochowe są istotnym elementem złożonych układów napędowych. Ich zadaniem jest dostarczanie przez ściśle określony czas ustabilizowanego dopływu gazu o odpowiednim ciśnieniu i temperaturze, będącego między innymi źródłem energii dla pokładowych wytwornic prądu. Posiadana baza aparaturowa oraz specyfika budowy gazogeneratora umożliwiają rejestrację jedynie ciśnienia dostarcza[...]

Analysis of situations leading to destruction of the solid fuel gas generator during operation Analiza sytuacji awaryjnych podczas pracy gazogeneratora prochowego DOI:10.12916/przemchem.2014.868


  Numerical anal. and exptl. tests of the operation of the system consisting of an igniting device and a solid fuel gas generator were carried out. The situations resulting in destruction of the generator were shown. Przedstawiono analizę numeryczną popartą badaniami eksperymentalnymi sytuacji awaryjnych, jakie mogę mieć miejsce podczas pracy układu złożonego z zapłonnika i gazogeneratora prochowego. Gazogeneratory prochowe są istotnym elementem złożonych układów napędowych. Ich zadaniem jest dostarczanie ustabilizowanego dopływu gazu, który jest m.in. źródłem energii pokładowych wytwornic prądu. Głównym składnikiem paliwa dla gazogeneratorów prochowych jest mieszanina nitrocelulozy1) z azotanem glicerolu (nitrogliceryny) oraz związki stabilizujące i zapewniające odpowiednie parametry pracy i przetwórstwa. Poza właściwościami energetycznymi gazogeneratory muszą również zapewniać odpowiednie parametry wytrzymałościowe i balistyczne, co zostało przebadane na przykładzie innych paliw homogenicznych w pracach2-5). Odpowiednio dobrany zapłon stałego paliwa w silniku, lub w gazogeneratorze decyduje o prawidłowej i stabilnej pracy urządzenia. Używane do zapłonu stałych paliw rakietowych odmiany prochu czarnego wywołują duże przeregulowania strumienia cieplnego w procesie zapłonu. W początkowym etapie zapłonu dochodzi do znacznego wzrostu ciśnienia, co nie zawsze jest jednoznaczne ze stabilnym zapłonem paliwa, a wywiera niekorzystny wpływ na proces spalania. aInstytut Przemysłu Organicznego, Pracownia Badań Balistycznych, Pionki; bInstytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa Tomasz Wolszakiewicza,*, Zbigniew A. Walentab Analysis of situations leading to destruction of the solid fuel gas generator during operation Analiza sytuacji awaryjnych podczas pracy gazogeneratora prochowego DOI: dx.medra.org/10.12916/przemchem.2014.868 Dr hab. inż. Zbigniew Andrzej WALENTA w roku 1956 ukończył studia na Wydziale Mechanicznym - Konstruk[...]

 Strona 1