Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Ochmański"

Szacowanie osiadania powierzchni terenu wywołanego drążeniem tunelu tarczą zmechanizowaną TBM DOI:10.15199/33.2018.02.07


  Postępująca urbanizacja ośrodkówmiejskich coraz częściej wymusza budowę linii komunikacyjnych pod powierzchnią terenu. Metoda zmechanizowana drążenia tuneli została wykorzystana pierwszy raz w Polsce w 2011 r. do budowy tunelu kolektora ścieków Czajka wWarszawie.Metoda tarczowa stanowi szybki i efektywny sposób drążenia tuneli drogowych, kolejowych oraz tuneli linii metra.Wpływ procesu tunelowania tarczą zmechanizowaną na powstawanie deformacji podłoża gruntowego, obok określenia niezbędnego ciśnienia podparcia przodka, to główny problem, który należy przeanalizować podczas projektowania takich konstrukcji. Poziom trudności poruszanego zagadnienia wynika m.in. ze skomplikowanej interakcji zachodzącej pomiędzy podłożem gruntowym a maszyną drążącą tunel czy jego obudową. Proces projektowania komplikuje dodatkowo charakter podłoża gruntowego (rzadkością jest drążenie w warunkach homogenicznych) oraz wpływ istniejącej infrastruktury podziemnej i obiektów znajdujących się na powierzchni terenu. Sprawdzenie stanu granicznego użytkowalności, odnoszącego się do deformacji podłoża gruntowegowywołanych procesemtunelowania, stanowi nie lada wyzwanie dla projektantów. Podczas szacowania osiadania powierzchni terenu będącego wynikiem drążenia tunelu należy określić osiadanie wywołane w krótkim czasie, tj. podczas drążenia tunelu i na krótko po jego zakończeniu. Natomiast gdy tunel drążony jest w gruntach spoistych, należy dodatkowo określić osiadanie powierzchni terenu wynikające z procesu konsolidacji podłoża gruntowego. Czas potrzebny do konsolidacji gruntu może być liczony nawet w latach. Istnieje wiele dowodów na to, że wraz z upływem czasu osiadanie narasta nawet przez okres kilku lat po zakończeniu budowy tunelu [3].Ma to bardzo duże znaczenie, ponieważ osiadanie wynikające z konsolidacji podłoża gruntowego może stanowić od 30 do nawet 90% wartości całkowitej osiadania terenu [8]. Osiadanie konsolidacyjne powodują dwa czynniki: &#[...]

 Strona 1