Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mateusz Szul"

Gasification of solid recovery fuel, biomass and sewage sludge in a fixed bed gasifier in pilot scale Zgazowanie w skali pilotowej stałych palnych odpadów komunalnych, biomasy oraz osadów ściekowych w generatorze gazu ze złożem stałym DOI:10.15199/62.2016.8.45


  Alder chips, solid recovery fuel and their mixts. with preliminarily dried sewage sludge were gasified with an O2- enriched air in a pilot-plant fixed-bed reactor (60 kWt) at 600-1100°C to produce the CO, CO2, MeH and H2-contg. process gas. The gas produced by gasification of the chips contained 20% CO, while the gasification of solid recovery fuel yielded the gas containing only 13% CO. In the case of the composite fuel, the CO content was even lower. Zaprezentowano zagadnienia związane z wykorzystaniem surowców odpadowych w procesie zgazowania dla produkcji w kogeneracji energii elektrycznej oraz ciepła. Scharakteryzowano m.in. właściwości fizykochemiczne osadów ściekowych, stałych palnych odpadów komunalnych oraz biomasy pod kątem procesu zgazowania w reaktorze ze złożem stałym. Przedstawiono badawczą instalację z generatorem gazu (GazEla) ze złożem stałym o mocy ok. 60 kWt. Opisano przebieg prac eksperymentalnych mających na celu stabilne wytwarzanie gazu procesowego dla potrzeb silnika tłokowego. Przedstawiono przebiegi charakterystycznych temperatur w reaktorze, stężenia głównych składników gazu procesowego, a także wykres Sankeya obrazujący bilans masowy generatora gazu. Obserwowany ostatnio rozwój przemysłu energetycznego ukierunkowany jest na opracowywanie nowoczesnych technologii mających na celu wysokosprawne wytwarzanie energii elektrycznej oraz ciepła przy minimalnym wpływie na środowisko człowieka. Dotyczy to 95/8(2016) 1635 Mgr inż. Mateusz SZUL w roku 2014 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 2012 r. rozpoczął pracę w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, w Centrum Badań Technologicznych nad rozwojem technologii zgazowania paliw stałych (biomasy i odpadów) w generatorze gazu ze złożem stałym GazEla. W 2015 r. został wyróżniony nagrodą STIPChem za najlepszą pracę dyplomową z dziedziny chemii o zastosowaniu w przemyśle. Specjalność - projektowanie, wdra[...]

 Strona 1