Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Cendrowski"

Mikrostruktura betonów osłonowych na kruszywie magnetytowym w wysokiej temperaturze DOI:10.15199/33.2016.08.18


  Wartykule przedstawiono analizę wpływu kruszywa magnetytowego na mikrostrukturę betonów osłonowych w warunkach wysokiej temperatury. Badaniompoddano dwa betony osłonowe wykonane z zastosowaniem kruszywa magnetytowego oraz beton zwykły na kruszywie naturalnym. Próbki wygrzewano w piecu średniotemperaturowym, w temperaturze: 300, 450, 600 i 800 °C. W celu wyjaśnienia zmian w strukturze badanych betonów, próbki poddano badaniu, stosując analizę obrazu SEMorazmetody dyfrakcji rentgenowskiej XRD. Przedstawione badania wykazały, że kruszywo magnetytowe ma wpływ na zmianę mikrostruktury betonu w warunkach wysokiej temperatury. Słowa kluczowe: betony ciężkie, betony osłonowe, mikrostruktura, wysoka temperatura.Beton stosowany jest w obiektach nuklearnych w szczególności z dwóch powodów: dobrej wytrzymałości i efektywnej zdolności do ochrony przed radiacją [1, 2, 4, 10, 15]. Podstawowym zadaniem betonów osłonowych dowykonywania obudowy reaktorów jest pochłanianie promieniowania gamma i hamowanie strumieni neutronów prędkich. Betony ciężkie pozwalają na zredukowanie grubości ścian osłonowych nawet o 40% w porównaniu z osłonami z betonów zwykłych [9]. Do ich produkcji wykorzystywane są kruszywa o dużej gęstości zawierające znaczną ilość fazy metalicznej (zdolne są spowolnić szybkie neutrony) [14], takie jak hematyt, ilmenit imagnetyt. Betony magnetytowe i barytowe cechują się dobrymi właściwościami osłonowymi [1, 2, 14] i są z powodzeniem stosowane w obudowach reaktorów jądrowych od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku [6]. Na pogorszenie trwałości betonu i jego parametrów w czasie ma wpływ temperatura [...]

 Strona 1