Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Motylski"

Geotermalne ogrzewanie nawierzchni mostu B 208 na kanale Elba – Lubeka w Berkenthin


  Obiekty mostowe zlokalizowane w specyficznych warunkach geograficzno-klimatycznych są narażone szczególnie w okresie późnej jesieni i wczesnej wiosny na niekorzystne zjawiska atmosferyczne, np. gołoledź. Miejsca te stanowią szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa kierujących pojazdami, zwłaszcza użytkowników samochodów ciężarowych, których masa powoduje szybszą utratę przyczepności. Wypadki drogowe powstałe w ten sposób stanowią przede wszystkim zagrożenie dla życia ludzi i powodują często uszkodzenie konstrukcji obiektu. Wynikające z tego straty liczone są w tysiącach złotych, a życia ludzkiego nie da się oszacować. Dodatkowo ryzyko wystąpienia tych zjawisk zwiększa koszty utrzymania obiektów.Wartykule przedstawimy przykład pilotażowego zastosowania systemu geotermalnego z rur PE-Xa do ogrzewania nawierzchni mostu B 208 w Berkenthin w Niemczech (fotografia 1). Most ten zlokalizowany jest nad kanałem żeglownym Elba - Lubeka, łączącym dwa akweny żeglugi śródlądowej na terenie Niemiec.W 1900 r. nad kana.em wybudowano most stalowy ze .luz. .eglown., ktory w obecnej dobie rozwoju transportu nie spe.nia. wymaga. dotycz.cych no.no.ci oraz przepustowo.ci pojazdow samochodowych. Dodatkowo niekorzystne warunki klimatyczne powodowa.y, .e w Berkenthin go.oled. wyst.powa.a do 49 dni w roku. Go.oled. by.a w wielu przypadkach przyczyn. wypadkow drogowych wraz z ofiarami w ludziach.W zwi.zku z tym w 2006 r. Niemiecki Zarz.d Drog z siedzib. w Lubece rozpocz.. analizy i studia wykonalno.ci remontu mostu w Berkenthin z zastosowaniem ogrzewania nawierzchni obi[...]

 Strona 1